Vážení funkcionáři Odborové rady.

Na těchto utajených stránkách můžete využít umístění a stahování neveřejných dokumentů, potřebných pro vaši práci.

 

O své heslo požádejte prezidenta OR

Důrazně vás žádáme, abyste vaše osobní vstupní heslo nikomu nesdělovali. Každý má své osobní.

Pokud by došlo k vyzrazení hesla, může tím dojít k ovlivňování činnosti OR a to díky těmto přístupům, ze zlé vůle, ve snaze škodit vám funkcionářům a členům Odborové rady.

 

Z této stránky se přesunete na svou pozici s heslem, které musíte správně zadat.


 

01         02      03     04   05    06   07    

 

08         09       10     11  12    13    14