Funkcionářem může být každý člen, všech subjektů sdružených v Odborové radě, pokud není zároveń členem jiné odborové organizace v podnicích, kde také působí Odborová rada (princip loajality).
Funkccionář má právní ochranu vůči zaměstnavateli a je za svou činnost odměňován dle rozsahu své působnosti.