Dne 24.5. začalo vyjednávání o dorovnání inflace za rok 2020 do mezd roku 2021.

Zaměstnavatel odmítá peníze dát (0,9%). Navýšení by stálo zvýšení ztráty 100 milionů.

Odbory chtějí dorovnat alespoň inflaci…

Za Odborovou radu jsem vyjádřil s návrhem podniku nesouhlas, myslím, že máme morální právo na alespoň inflaci. Za stejnou práci nechceme dělat za menší mzdu. Blíží se volby, strany pak opět zvednou daně… Odbory nemohou za špatné hospodaření podniku a nechť si podnik přehodnotí investice.

Zaměstnavatel vyhrožuje tradičním klišé - hromadným propouštěním….
Z jiných odborů padl návrh na přidání peněz jinam, než do mezd. Zaměstnavatel stále omílá nedostatek peněz.

Další jednání chce podnik až v listopadu s tím, že koncem roku snad, možná by nárůst byl, byť o většinu roku by lidé přišli (zpětně nedoplatí nic).

Navrhl jsem jednání v létě, nikdo mne v tom ale nepodpořil..

Podnik předkládá úvahy nad turistickým ruchem a naplněním příjmů…

K dohodě došlo u navýšení odměn revizorů, daných navýšení cen jízdného. To uzavře dodatek č.7 a dodatek číslo 8 bude dále jednat o rozporu v inflaci za 2020.

 

Návrh zaměstnavatele na 1. kolo kolektivního vyjednávání

k návrhu Dodatku č. 7 Kolektivní smlouvy Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost na období 2016-2017 ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6

dne 24. 5. 2021

 

Body navržené pro jednání o návrhu Dodatku č. 7 Kolektivní smlouvy Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost na období 2016-2017 ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a  č. 6, kterým se navrhují změny ve Mzdovém předpisu – Pravidla pro odměňování zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, jako příloze Kolektivní smlouvy na období 2016-2017

 

Legenda:

 

(červeně = návrhy a zdůvodnění OO)

(modře = návrhy a zdůvodnění zaměstnavatele)

(nový návrh zaměstnavatele)

(shoda na textu mezi zaměstnavatelem a OO)

(Strana OO – nový návrh)

 

 

 

 

 

 

 


Navrhované změny v Příloze KS na roky 2016 – 2017 ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6

2.1    Mzdový tarif řidičů MHD od července roku 2021

 

Hodinový tarif

 

   (Kč/hod.)

Strojvedoucí instruktor

237,10

Strojvedoucí metra

204,30

Řidič tramvaje instruktor

181,60

Řidič tramvaje

175,60

Řidič autobusu

175,60

 

Vyjádření zaměstnavatele na 1. kolo KV:

Zaměstnavatel nesouhlasí s návrhem OO a navrhuje bod 2.1 Přílohy platné KS neměnit, a to z důvodu:

-       ekonomické náročnosti na rozpočet DP, která by za období 7/2021 – 12/2021 činila 28 552 tis. Kč a

-       skutečnosti, že na základě plnění hospodářského výsledku za 1. čtvrtletí 2021, kdy byl plánován zisk ve výši 3 594 tis. Kč, a ve skutečnosti bylo dosaženo ztráty ve výši 233 991 tis. Kč a s ohledem na plánovanou ztrátu za rok 2021 ve výši 385 685 tis. Kč by akceptace tohoto návrhu OO tuto ztrátu prohloubila.

Bližší vyčíslení ekonomické náročnosti na rozpočet DP zaměstnavatel uvádí v přiloženém interním sdělení ekonomického ředitele.

 

-           Bod 2.2 - za stávající tabulku se doplňuje nová tabulka:

2.2    Mzdový tarif manuálních zaměstnanců od července roku 2021

Tarifní stupeň

Tarifní rozpětí 

Tarifní střed

(Kč/hod.)

1.

108,30 – 113,10  

110,70

2.

116,30 – 122,90

119,60

3.

125,70 – 133,50

129,60

4.

136,50 – 145,30

140,90

5.

149,50 – 158,70

154,10

6.

163,40 – 174,00

168,70

7.

178,90 – 190,10

184,50

8.

195,90 – 207,90

201,90

9.

214,20 – 226,80

220,50

10.

230,80 – 244,00

237,40

 

Vyjádření zaměstnavatele na 1. kolo KV:

Zaměstnavatel nesouhlasí s návrhem OO a navrhuje novou tabulku do bodu 2.2 Přílohy platné KS nevkládat, a to z důvodu:

-       ekonomické náročnosti na rozpočet DP, která by za období 7/2021 – 12/2021 činila 19 979 tis. Kč a

-       skutečnosti, že na základě plnění hospodářského výsledku za 1. čtvrtletí 2021, kdy byl plánován zisk ve výši 3 594 tis. Kč, a ve skutečnosti bylo dosaženo ztráty ve výši 233 991 tis. Kč a s ohledem na plánovanou ztrátu za rok 2021 ve výši 385 685 tis. Kč by akceptace tohoto návrhu OO tuto ztrátu prohloubila.

Bližší vyčíslení ekonomické náročnosti na rozpočet DP zaměstnavatel uvádí v přiloženém interním sdělení ekonomického ředitele.

-           Bod 2.3 a) - za stávající tabulku se doplňuje nová tabulka:

2.3 a) Mzdový tarif TH zaměstnanců pracujících dle bodu 2.5.1 b) KS a zaměstnanců trvale pracujících v nočních směnách od července roku 2021

Tarifní stupeň

Tarifní rozpětí 

(Kč/měsíc)

Tarifní střed

1.

18 070 – 19 190

18 630

2.

19 150 – 20 350

19 750

3.

20 600 – 21 880

21 240

4.

22 250 – 23 630

22 940

5.

24 290 – 25 810

25 050

6.

26 690 – 28 350

27 520

7.

29 370 – 31 190

30 280

8.

32 390 – 34 410

33 400

9.

35 750 – 37 970

36 860

10.

39 320 – 41 760

40 540

11.

43 280 – 45 960

44 620

12.

47 530 – 50 490

49 010

13.

52 050 – 55 290

53 670

14.

56 880 – 60 400

58 640

 

Vyjádření zaměstnavatele na 1. kolo KV:

Zaměstnavatel nesouhlasí s návrhem OO a navrhuje novou tabulku do bodu 2.3 písm. a) Přílohy platné KS nevkládat, a to z důvodu:

-       ekonomické náročnosti na rozpočet DP, která by za období 7/2021 – 12/2021 činila 15 388 tis. Kč a

-       skutečnosti, že na základě plnění hospodářského výsledku za 1. čtvrtletí 2021, kdy byl plánován zisk ve výši 3 594 tis. Kč, a ve skutečnosti bylo dosaženo ztráty ve výši 233 991 tis. Kč a s ohledem na plánovanou ztrátu za rok 2021 ve výši 385 685 tis. Kč by akceptace tohoto návrhu OO tuto ztrátu prohloubila.

Bližší vyčíslení ekonomické náročnosti na rozpočet DP zaměstnavatel uvádí v přiloženém interním sdělení ekonomického ředitele.

-           Bod 2.3 b) - za stávající tabulku se doplňuje nová tabulka:

2.3 b) Mzdový tarif TH zaměstnanců pracujících dle bodu 2.5.1 a) KS od července roku 2021

Tarifní stupeň

Tarifní rozpětí 

(Kč/měsíc)

Tarifní střed

 

 

1.

19 270 – 20 470

19 870

2.

20 420 – 21 700

21 060

3.

21 950 – 23 310

22 630

4.

23 780 – 25 260

24 520

5.

25 900 – 27 520

26 710

6.

28 450 – 30 230

29 340

7.

31 320 – 33 260

32 290

8.

34 580 – 36 720

35 650

9.

38 150 – 40 530

39 340

10.

41 970 – 44 570

43 270

11.

46 150 – 49 010

47 580

12.

50 690 – 53 830

52 260

 

Vyjádření zaměstnavatele na 1. kolo KV:

Zaměstnavatel nesouhlasí s návrhem OO a navrhuje novou tabulku do bodu 2.3 písm. b) Přílohy platné KS nevkládat, a to z důvodu:

-       ekonomické náročnosti na rozpočet DP, která by za období 7/2021 – 12/2021 činila 8 542 tis. Kč a

-       skutečnosti, že na základě plnění hospodářského výsledku za 1. čtvrtletí 2021, kdy byl plánován zisk ve výši 3 594 tis. Kč, a ve skutečnosti bylo dosaženo ztráty ve výši 233 991 tis. Kč a s ohledem na plánovanou ztrátu za rok 2021 ve výši 385 685 tis. Kč by akceptace tohoto návrhu OO tuto ztrátu prohloubila.

Bližší vyčíslení ekonomické náročnosti na rozpočet DP zaměstnavatel uvádí v přiloženém interním sdělení ekonomického ředitele.

-           Bod 2.4 - za stávající tabulku se doplňuje nová tabulka:

2.4 Mzdový tarif přepravních kontrolorů od července roku 2021

Tarifní stupeň

Tarifní rozpětí 

Tarifní střed

(Kč/měsíc)

1.

18 480 – 19 640

19 060

3.

24 870 – 26 410

25 640

 

Vyjádření zaměstnavatele na 1. kolo KV:

Zaměstnavatel nesouhlasí s návrhem OO a navrhuje novou tabulku do bodu 2.4 Přílohy platné KS nevkládat, a to z důvodu:

-       ekonomické náročnosti na rozpočet DP, která by za období 7/2021 – 12/2021 činila 965 tis. Kč a

-       skutečnosti, že na základě plnění hospodářského výsledku za 1. čtvrtletí 2021, kdy byl plánován zisk ve výši 3 594 tis. Kč, a ve skutečnosti bylo dosaženo ztráty ve výši 233 991 tis. Kč a s ohledem na plánovanou ztrátu za rok 2021 ve výši 385 685 tis. Kč by akceptace tohoto návrhu OO tuto ztrátu prohloubila.

Bližší vyčíslení ekonomické náročnosti na rozpočet DP zaměstnavatel uvádí v přiloženém interním sdělení ekonomického ředitele.

 

 

Příloha:

Interní sdělení ekonomického ředitele č. j. 400000/109/2021 ze dne 12. 5. 2021