Otevřená výzva a návrh všem odborovým sdružením a organizacím, působícím v DP Praha, a.s.

 

Vážení odborový představitelé,

vzhledem k tomu, že se nemůžeme dohodnout na prioritách a způsobu otevření návrhu dodatku ke KS, navrhujeme alternativní řešení: Navrhnout jednání o zavedení 13. platu. Ten je možné dohodnout v rámci platných pravidel (jako každoročně pravidelně-mimořádnou odměnu), nebo po souhlasu vedení jako Dodatek ke KS.

13. plat nabízí například autobusy v Kladně, ale samozřejmě i celá řada jiných podniků. Podstatou však je, že 13. plat musí odpovídat svou výší průměrné mzdě, počítané z průměru za 11 vyplacených mezd. Tedy nemá jít o pár stovek, ale o jeden plat navíc. Tato složka musí být nároková.

V případě, že vyjádříte shodu na tomto postupu, a chcete-li, je Odborová rada ochotna návrh sepsat, upravit, a po podepsání všech, předložit vedení DPP.

 

V Praze dne   9.10.2017 

Jménem Odborové rady:   Zabloudil Jiří  dr.h.c.
prezident Odborové rady, předseda ZO OSD Motol
Plzeňská 217/101  150 00  Praha 5
návštěvní den: pátek 9-15 774 746 800  (SMS non-stop)
www.odborovarada.cz   zabloudil@zoosdmotol.cz