Zápis z jednání FOR (veřejné fórum Odborové rady) / VOR (vedení odborové rady) 6.6.2018.

Úvodem proběhla veřejná schůze- Fórum Odborové rady. Očekávali jsme pravda vyšší účast (až třeba padesátku lidí), zvláště bylo-li projednáváno, zda se přidáme či nepřidáme ke spolupodpisu Dodatku KS v DPP, což se projeví v jejich páskách.. Všichni členové i příznivci byli od pátku 1.6. na jednání zváni… I tak věnovalo Fórum v rozboru dalšího postupu velkou část času pro své jednání ( a ani následné projednání a rozhodnutí Vedení OR, nebylo lehké..). Pan Zabloudil seznámil přítomné nejen s postupem vyjednávání ale i s jednáním o Pracovním řádu. Zde důsledně hájíme právo našich členů na sebeobranu (zaměstnavatel chce zakázat zaměstnancům zbraně na jejich obranu) a na komunikaci v českém jazyce (proti garanci češtiny je ale například sluníčkář Obitko a i Ospeový boss Feigel nevidí tuto potřebu zakotvit v Prac. řádu..)

Proběhlo také tradiční kolečko informací o problémech v provozu, v sekcích a o jednáních funkcionářů na různých poradách a schůzích.

 

·       Vedení Odborové rady (po ukončení Fóra) projednalo a rozhodlo o spolupodpisu Dodatku KS v DPP.

Zvážili jsme (ne)reakci členů v hlasovacím referendu po SMS, (ne)zájem členů o účast na Fóru Odborové rady, kde každý mohl vyjádřit svůj názor a navrhnout postup a kde přítomní mohli slyšet i závěry z pondělního jednání, které se částečně odstranili naše výtky a které řeší dlouholeté nepravosti. Jsme přesvědčeni, že minimálně část našich členů tyto dohody ocení a pokusíme se o vyzdvižení a řešení dalších problémů, všude tam, kde nenarážíme na kažení naší práce taky odboráři z Dozorčí rady hledícími jen na své zájmy.  

Sken Usnesení k podpisu dodatku:

 

·       VOR dále kritizuje porušení KS DPP managementem, který svévolně ukončil jednání odborů s managementem a porušil tak právo na projednání.

Zrušení jednání kvůli nekázni jednoho trouby považujeme za zástupný problém.  Navrhujeme zajistit- najmout na jednání vyhazovače, kteří na pokyn předsedajícího vyvedou ze sálu ty, kteří se neumějí chovat.

Sken Usnesení k porušení KS v DPP:

 

 

 

·       VOR dále ruší kvůli nezájmu akci k MDD a kompenzuje ji nabídkou účasti na akci kolegů. Finance účastníkům byly dnes vráceny. Vstupné na akci u kolegů za přihlášené na náš MDD uhradíme.
VOR pověřil paní Pokornou přípravou zajímavého MDD v roce 2019, ve spolupráci s dalšími subjekty.

·       VOR schválil dva nové členy (z DPP a z ČAD).

·       VOR schválil úhradu právní pomoci pro našeho člena - řidiče TRAM v souvislosti s předvoláním na podání vysvětlení na policii. Vnímá prvoinstanční zastoupení jako důležité a jasně tak dokládá nabídku právního zastupování zdarma pro naše členy, v souvislosti s jejich prací.

·       VOR též určil dar ke svatbě pro předsedu Revizní komise a srdečně mu blahopřeje.

·       Příští jednání proběhne na výjezdním školení (2.-4.7.), kde bude zastoupena i právnička, které přítomné seznámí s novinkami v právu a proškolí je z pracovně-právních aspektů jejich práce. Školení funkcionářů je plně hrazeno včetně ušlé mzdy (můžete se též o pozici funkcionáře ucházet.. stále hledáme nové a schopné jedince).

Poznámka: Sedmičlenné Vedení odborové rady bylo za omluvivší se (Franc, Holler, Hanuš) doplněno o tři náhradníky a zasedalo ve složení: Zabloudil, Douša, Pokorná, Válek, Válková, Vitvar, Jantač.

 

Zapsala Dana Pokorná                                                        upravil pro web JZ