Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

 

 

 

Z programu jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací , v DP Praha a.s., dne 19. 7. 2018   velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 217/42, Praha 9.

 

 

Diskuse s GŘ a z materiálů k jednání

vnitropodniková doprava se vrátí zpět do DP (nyní to dělá cizí firma Carir a 30.7.2020 ji končí smlouva), ale kde vezmou auta (patřící nyní Cariru – na což jsem se ptal) zatím generál neví… Půjde o investici do nových vozů v řádu stovek milionů..?

 

Metro D-společný podnik je pozastaven,

 

Finanční plán DPP na 2019 se bude schvalovat na přelomu září - říjen.

 

Diskuze na téma nedostatek řidičů autobusů.

   Míra fluktuace mezi řidiči TRAM a BUS činí 6%.

U strojvedoucích jen 1%.

Plán řešení je prý nárůst přesčasové práce…..!

 

Dotaz na výhodnost Siemens a Škodovku?  Finanční ředitel se kroutí a nechce odpovědět…nema srovnaie

 

Kolik bude stát kampaň BOB a BOBEK..? Kampaň slušnost prý stojí 600.000,-Kč.

 

Diskuze na téma stejnokroje… je to průser – citace dopravního ředitele.

Xena nedodává…řeší se to,   to nově dodávat První chráněná dílna….(vysoutěžila zakázku).

 

 

Kolaps dopravy v centru? Jaký dopad na hospodaření společnosti má vliv že místo třech kol dvě.. na hospodaření DPP to prý vliv nemá.

Změnu trasy linky 2 prý inicioval sám ROPID, i když kdosi z ROPIDu na to naopak mediálně žehral…

 

Kontrola zápisu.

Nevhodné prostředí na střídacím místě Anděl

-       p. Zabloudil: upozornil na vysokou hlukovou zátěž z ulice u střídacího místa Anděl, která dosahuje i 90 dB a je pro řidiče tramvají neúnosná. Situace byla neúspěšně řešena s Policií ČR. Dotázal se, zda by bylo možné prostřednictvím BÚ tuto situaci s Policií ČR vyřešit.

-       p. Fedorko: situace bude prošetřena.

Vyjádření 600000 – úsek bezpečnostní - V současné době je problematika řešena. BÚ vstoupí do jednání s Policií ČR.

 

Znovu jsem apeloval na řešení situace, kdy různí IDIOTI řvou a vydávají hluk, skrze reproduktory, na plné pecky a otravují ostatní svými uměleckými projevy, ať už na kytaru či bušením do všeho co vydává zvuk.

 

Další rozprava na téma sklad a nedostatek oděvních součástek  návrh na překryv nároků daného a předcházejícího roku. Zimní kalhoty dámské chybějící v seznamu součástek se, snad, doplní..

 
Po desítkách urgencí se podařil posun v otázce fleecové bundy:

Fleecové bundy

Komise pro přidělování a používání stejnokrojů hlasovala o dalším zabývání se problematikou fleecové bundy a její případné zařazení jako stejnokrojovou součást. Uložila úkol pro 900700, zjistit u ostatních podniků střih, alternativu, počet svrchních součástí, cenu apod. Následně se doporučí nákup případně další řešení. Jednohlasně bylo rozhodnuto, že je komise ochotná se při dalších jednání k problematice fleecové bundy vrátit a na základě předložených informací doporučení zařazení přezkoumat. Fasování by bylo jako k jiným součástem. Všichni přítomní se zároveň shodli, že se k této problematice vrátíme ihned, jak bude vypořádán hladký nájezd na nové uniformy.

 

 

Dodanění pojištění (NÁRŮST VÝŠE) bude projednáno v srpnu.

 

Diskuze na téma přenos informací zaměstnancům nemajícím přístup na intranet DP.

 

 

 

 

 

DALŠÍ JEDNÁNÍ V SRPNUJZ-