Dne 2. 1. 2019 proběhlo řádné jednání Vedení Odborové rady.

Účast členů Vedení OR: Zabloudil, Douša, Holler, Válek, Hanuš.  Omluvené členy VOR  p.  France a pí Rejhovou,  nahradili  náhradníci:  p. Jantač a p. Pakosta.

·       Vedení Odborové rady (VOR) se zabývalo novým návrhem dodatku KS zaměstnavatele Škody Transportation a.s., z 21. 12. 2018.  Rozhodlo, že dosažený kompromis na 7+1% nárůstu mezd do tarifů a přídavek +400 do důchodového pojištění, je možné pro rok 2019 akceptovat. VOR formou Usnesení vydal souhlas a pověřil funkcionáře k podpisu dodatku KS.    Usnesení číslo 1 zde (odkaz - hypertext ve variantě webu)

·       Vedení Odborové rady (VOR) se dále zabývalo určením základny výpočtu kvora voleb a podrobnými instrukcemi, jak postupovat v případě nezvolení Statutárních zástupců, v právě probíhajících volbách všech funkcionářů, všech subjektů sdružených v OR. VOR vydal formou Usnesení závazné instrukce a pravidla.   Usnesení číslo 2 zde

·       Vedení Odborové rady (VOR) se také zabývalo stanovením pravidel pro malé i velké akce, pořádané funkcionářem Odborové rady. Formou Usnesení rozhodlo o způsobu vyhlašování akcí, limitech dotace na člena a dalších podmínkách.  Usnesení č. 3 zde

·       Vedení Odborové rady (VOR) probralo v prvním čtení návrh rozpočtu Odborové rady pro rok 2019. Rozpočet počítá s nárůstem příjmů o 6%, taktéž výdajů ve formě členských bonusů ze 400.000 (2018) na 425.000 (2019), počítá se sto tisíci na malé a velké akce, počítá s dostatečným zdrojem na služby právní, na kancelářské potřeby, sociální program, počítáme se školením a s příspěvkem na činnost funkcionářů, s tiskem populárního Motoláčku i třeba s tradiční kávou zdarma pro každého návštěvníka naší kanceláři při naší službě pro veřejnost (9´30 – 15´30 každý pátek).  Další čtení rozpočtu bude první středu v únoru na FORu Odborové rady, kam má přístup každý funkcionář a každý náš člen, který alespoň den předem nahlásí svou účast (zasedačka Motol – 6.2. v 16 hodin). Navrhnout změny v rozpočtu může každý náš člen.

·       VOR vyslechl zprávu z komise BOZP 12/2018. Prezident OR upozornil na obrovskou míru pracovních úrazů způsobenou při používání plošiny (pro invalidy). Spolu s úrazy při chůzi (špatné došlápnutí, zakopnutí, uklouznutí) jde o nejvyšší počet pracovních úrazů. Zaměstnavatel by se měl tím zabývat a riziko těchto úrazů odstranit.

·       VOR se dále zabýval problémy na pracovištích, termíny jednání, školení a komisí.

·       VOR shlédl a komentoval korespondenci týkající se vývoje AN Blansko, vyjednávání ve ŠT a další podklady.
VOR rozhodl, že na Konferenci pozve ředitele všech společností, kde působíme.  Na Konferenci budou opět losovány zajímavé ceny (rekreace u moře, v ČR, dárkové koše aj.)

                                                                              zapsal a pro webové rozhraní upravil _JZ_