Ve středu 1. 11. 2018 proběhlo jednání Vedení Odborové rady (VOR) v plném počtu. Omluveného pana France nahradil, z řad náhradníků, pan Bergmann, omluvenou paní Rejhovou nahradil, z řad náhradníků, pan Zewel.

 

VOR rozhodl, že:

1.      Jednat o dodatku o KS ve Škodovce budou subjekty Odborové rady samostatně a rozhodl o nominaci funkcionářů k jednání v rozsahu Ing. Douša, JUDr. Duffková, Zabloudil, Holler.

2.      Finanční prostředky z účtů Odborové rady využije dle schváleného klíče, k výplatě členských bonusů za rok 2018. Finanční prostředky z účtů Odborové rady převede na určený účet a pověřuje prezidenta OR a hospodářku výběrem hotovosti v určeném rozsahu.

3.      Pokračuje ve tvorbě stávkového fondu, systémem srážky z členského bonusu aktivním členům, ve výši 7,-Kč měsíc. Od srážky jsou osvobozeni členové platící udržovací a nižší příspěvky než 35,-Kč měsíčně. Stávkový fond garantuje výplatu našemu stávkujícímu členu, lhostejno odkudkoli, ve výši tisíc Kč za každý den stávky.

4.      Výplaty členského bonusu se zaokrouhlují na celé padesátikoruny do částky xx44,- dolů a od xx45,- nahoru. Drobné budou převedeny do dalšího roku. Vzorec pro výpočet bonusu je polovina z celku (kolektiv podniku děleno počet platících) po odvodu (OSD 30%, OR 15% u OO Metro 15-30% dle vícečlenství) mínus stávkový fond, mínus již vybraný bonus, plus bonus navíc za účast na FOR/VOR, plus bonus navíc při výhrách atp. dle evidence a rozhodnutí prezidenta OR. VOR byl informován o výši všech členů a namátkově i jednotlivců. U členů ROH se bonus nevyplácí, s výjimkou výhradních členů ROH (bez vícečlenství), kteří obdrží v lednu sto Kč (o návštěvní pátek). Členské bonusy se vydávají do 28. 2. 2019 a poté jsou vráceny na účet OR.

5.      schvaluje systém voleb a volebních obvodů. Bude zveřejněno samostatně.

6.      Přijímá jednoho nového člena (ze ŠT) do Odborové rady.

7.      VOR dále projednal návrh na změnu návštěvní doby v kanceláři od ledna 2019 v rozsahu 9´30 – 15´30 ve snaze umožnit návštěvu kanceláře pro stálé ranní.

8.      VOR přidělil limit 36 hodin hrazených DPP z limitu pro ROH pro p. Zabloudila na přípravu vánoc a byl informován o rozsahu hodin a termínech výdeje vánoc v kanceláři z limitu Odborové rady.

9.      VOR opětně pověřil účastí na komisi BOZP v DPP Ing. Doušu s tím, že má nyní i kompetenci zajistit účast vhodným náhradníkem, pokud sám nemůže.

10.          VOR projednal provozní záležitosti a potřeby sekcí a sdružených OO a dle potřeb bude dále činnost realizovat. Vyslechl, že ve ŠT dochází k hromadným výpovědím a odchodu za více penězi a věří, že management ŠT bude reagovat zvýšením nabídky nárůstu mezd (totéž platí i pro ČAD či DPP). VOR vyslechl obavu p. Zewela, že plán vedoucího p. Šurovského na vypravování celé linky 23 pouze ze Střešovic, povede až k odchodu odborně zdatných dělníků a varuje vedení DPP před tímto záměrem. Také nechápeme výběr průvodčích pro novinku T3 coupé, které je prapodivné. O podivnosti projektu ani nemluvě.