Odborová rada převzala roli jednání Výboru základní organizace OSD Motol a roli jednání vedení ROH.
Oba orgány sdružila ve společný Výbor OR, který oba orgány nahrazuje. Statutárním orgánem je Vedení OR.

 

    

 Záznam z jednání Vedení Odborové rady 21.6.2017

     přítomni: Zabloudil, Válek, Zewel, Ing. Douša       nepřítomni: Cibulková, Hanuš, Holler.

·       VOR přijalo Usnesení k termínu pozvání k podpisu Prac. řádu ve Škodovce.
VOR konstatuje, že managementem určený termín (nikoli s námi dohodnutý) coby termín schválení dokumentu - dne 26.6.2017 - není vhodný a to již z důvodu, že dosud neproběhlo žádné předchozí jednání na toto téma. V rámci e-mailové korespondence nebyly zohledněny návrhy našeho odborového sdružení a to ani poslední kompromisní návrh. Naše návrhy byly de facto ignorovány.
V tuto chvíli tedy odborová rada, zastupující ZO OSD Motol a ROH NEUDĚLUJE SOUHLAS s novým Pracovním řádem a očekává náhradní termín pro řádné jednání o tomto dokumentu. Využíváme práva spolurozhodování(dle ZP a KS) o souhlasu se změnou Pracovního řádu.

·       VOR probral i některé provozní záležitosti a normy, se kterými se bude zabývat nejbližší VýbOR.

·       VOR vyslechl další informace z jednání v podnicích, kde působí sdružené organizace v OR a projednalo podněty pro Výbor Odborové rady.

·       VOR vyslechl informace o práci právních expertů a požadavky na jejich činnost.

·       VOR vedl diskuzi na téma využití možností samostatné akce danou sekcí do limitu 5tisíc a podivuje se nad nevyužíváním této možnosti celou řadou sekcí.

·       VOR probral témata a rozhodl o uveřejnění článku v Motoláčku 34, vysvětlujícímu záměr se zřízením vlastního Úmrtního fondu, spravovaného ROH.

·       VOR určil témata pro školení funkcionářů dne 3.+4.července.

·       VOR rozhodl o ocenění funkcionářů z ČAD Blansko, kteří již letos rozšířili řady této sekce o 35členů. VOR rozhodl, že letní odměny (pro členy Akční skupiny) obdrží pouze ten předseda sekce, která v letošním roce zaznamenala členský nárůst.

·       VOR vyslechl informaci o zájmu odborářů z  dalšího podniku o členství v OR.

Další jednání Vedení Odborové rady (VOR) – cca 19. července – od 16hodin.
Nejbližší jednání Výboru Odborové rady(VýbOR) – 3.července
(v rámci výjezdního školení)

Zapsal a pro webovou stránku upravil: Zabloudil
www.odborovarada.cz