Odborová rada převzala roli jednání Výboru základní organizace OSD Motol a roli jednání vedení ROH.
Oba orgány sdružila ve společný Výbor OR, který oba orgány nahrazuje. Statutárním orgánem je Vedení OR.

 

     Záznam z jednání Vedení Odborové rady 10.5.2017

 

     přítomni: Zabloudil, Holler, Válek, Ing. Douša   nepřítomni: Cibulková, Zewel, Hanuš.

·       VOR přijalo Usnesení k nastavení finančních pravidel k vyúčtování služebních cest.
Delegovaní funkcionáři při služební cestě do jiného města obdrží proplacení jízdenek, v případě auta benzínu dle spotřeby v TP a dle km podle mapy a stravné ve  výši 120,-Kč/den. Jde o výjezdy na Plzeň, do Blanska a z Blanska do Prahy.

·       VOR probral i některé provozní záležitosti a normy, se kterými se bude zabývat nejbližší VýbOR.

·       VOR vyslechl další informace z jednání v podnicích, kde působí sdružené organizace v OR a projednalo podněty pro Výbor Odborové rady.

·       VOR vyslechl informace o práci právních expertů a požadavky na jejich činnost.

·       VOR rozhodl o uspořádání akce MDD z vlastních zdrojů, vzhledem k tomu, že DPP p.Gillar oznámil, že naši akci nepodpoří žádnou částkou (měla být použita na zapůjčení autobusu DPP- s čímž předtím ústně souhlasil). VOR zvážil různé možnosti akcí a časový a finanční dopad. Na návrh pana Hollera poté VOR rozhodl, že se uspořádá vyhlídková plavba parníkem v centru města, přičemž OR zaplatí lístky za děti(vnoučata). Byl stanoven počet 2 děti (vnoučata) na 1 člena. Termín akce zůstává jak byl, tj. 17.6.2017. Akci možné pojmout i jako akci některé sekce (každá sekce může uspořádat svou akci do 5tisíc, pokud splní podmínky) a lístky zaplatit i za dospělé.  Pro děti uspořádáme v rámci možností soutěže o ceny- namaluj obrázek, napiš básničku, popř. o nejlepší foto z akce.

·       VOR probral témata a možnosti další práce. Kancelář bude např. vybavena dalším PC (které využije VOR k hlasování) a kde si v pátek budou moci návštěvníci cvičit psaní či práci s PC a programy. Bude-li to možné, nahrajeme sem i zkušební testy.

 

Další jednání Vedení Odborové rady (VOR) – cca 21. června – od 16hodin.

Nejbližší jednání Výboru Odborové rady(VýbOR) – 7.června (tradičně první středa v měsíci)

www.odborovarada.cz             Zapsal a pro webovou stránku upravil: Zabloudil

 

        .