Zaoblený obdélník: VOR

 

 

 

 

 

 

 

Odborová rada převzala roli jednání Výboru základní organizace OSD Motol a roli jednání vedení ROH.
Oba orgány sdružila ve společný Výbor OR, který oba orgány nahrazuje. Statutárním orgánem je Vedení OR.

 

Záznam z jednání Vedení Odborové rady 12.4.2017

     přítomni: Zabloudil, Zewel, Hanuš, Holer    nepřítomni: Cibulková, Válek, Ing.Douša.

·       VOR přijalo Usnesení k nastavení společného čísla bankovního účtu změnami ve formulářích souhlasu se srážkami ze mzdy. Bude oznámeno mzdovým účtárnám.

·       VOR vyslechlo informace o stávce v dopravě, týkající se autobusové dopravy v regionech, do níž se, na rozdíl od jiných, zapojila i naše sekce v ČAD Blansko.

·       VOR probral i některé provozní záležitosti a jednu normu, se kterou se bude zabývat nejbližší VýbOR.

·       VOR vyslechlo další informace z jednání v podnicích, kde působí sdružené organizace v OR a projednalo podněty pro Výbor Odborové rady.

·       VOR bylo seznámeno s nabídkou laciné rekreace pro naše členy (4 místné chatky, týden, za 90,-Kč osoba/den - Morava).

·       VOR bylo seznámeno rozšířenou nabídkou levného volání a mobilního internetu s kombinacemi dvou operátorů (od 99 paušál-100mimut, či  volání a SMS FREE za 266,- a s internetem od 351,-vč.DPH ! Data již od 138,- za 1,5Gb vč.DPH a další různé kombinace). Bude zpracována akční tabulka, kterou na VýbORu obdrží všichni funkcionáři a zaktualizujeme weby.

·       VOR stanovil systém, že možnost úhrady cestovného na jednání z přebytků sekce, schváleného VýbORem 3/17 pro ŠT, platí i pro další sekce současné i budoucí.

·       VOR řešil nastavení právních a finančních kroků po proběhnuvším právním poradenství a před spuštěním soudní pře.

·       Závěrem byl VOR seznámen s jednáním vedení ČMKOS.

 

Další jednání Vedení Odborové rady (VOR) – cca 17. dubna – od 16hodin.

Nejbližší jednání Výboru Odborové rady(VýbOR) – 3.května (tradičně první středa v měsíci)

Zapsal a pro webovou stránku upravil: Zabloudil

www.odborovarada.cz         .

 
podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2