Odborová rada převzala roli jednání Výboru základní organizace OSD Motol a roli jednání vedení ROH.
Oba orgány sdružila ve společný Výbor OR, který oba orgány nahrazuje. Statutárním orgánem je Vedení OR.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Záznam z jednání Vedení Odborové rady 15.3.2017

     přítomni: Zabloudil, Ing.Douša, Válek, Hanuš, Holer    nepřítomni: Cibulková, Zewel.

·       VOR přijalo pověření k zastupování ZO OSD Motol a ROH ve všech podnicích, kde souběžně působí. Bude oznámeno zaměstnavatelům.

·       VOR přijalo Usnesení ke stávce v dopravě- týkající se autobusové dopravy v regionech, pověřilo do čela stávkové komise v ČAD Blansko p. Sychru a p. France.

·       VOR přijalo Usnesení o nastavení finančních pravidel a jednalo na téma nastavení druhu účtů.

·       VOR přijalo Usnesení o rozdělení pověření a funkcí, pro jednotlivé funkcionáře- jmenovitě

·       VOR přijalo Usnesení o nastavení jednotných pravidel pro dotované akce typu posezení se členy u piva/lima a stanovilo kritéria tak, aby se každá sekce mohla tímto způsobem setkávat se členy.

·       VOR projednalo organizační schéma a zabývalo se nevhodnou reakcí jedné funkcionářky a stanovilo pravidla k verbální i neverbální komunikaci mezi funkcionáři a členy a mezi funkcionáři navzájem.

·       VOR se zabývalo dalšími technikáliemi - určením vzorů razítek, duplikováním klíčů pro nováčky, zajištěním archivačních potřeb, zajištěním prostředí pro tajné hlasování elektronickou formou a pro záznam z jednání VOR, zajištění čip. karet pro vstup, povolením k vjezdu, atp.

·       VOR vyslechlo další informace z jednání v podnicích, kde působí sdružené organizace v OR a projednalo podněty pro Výbor Odborové rady.

 

další jednání Vedení Odborové rady (VOR) – 12. dubna – od 16hodin.

nejbližší jednání Výboru Odborové rady(VýbOR) – 5.dubna (tradičně první středa v měsíci)

Zapsal a pro webovou stránku upravil: Zabloudil

www.odborovarada.cz         .

 
podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2