Pohnou se v Plzni ledy..?

Dnes (31.10.2017) proběhlo jednání mezi prezidentem Odborové rady a předsedou Odborů v Plzni. Došlo k výměně stanovisek a k následující shodě.

 

Předseda Šubrt zapracuje vypuštěný návrh Odborové rady zpět do společného návrhu KS a předloží jej znovu všem OO k podpisu jako jednotný, za předpokladu, že nedojde k dohodě o rozdělení KS na dva samostatné bloky- pro Plzeň a pro Prahu.

Odborová rada se nebrání samostatné KS pro Prahu, ovšem za předpokladu, že jednání bude probíhat výhradně v Praze.

Abychom jezdili vyjednávat do Plzně KS a řešit tam Prahu nám nepřipadá efektivní a ekonomické.

Záležitost musí nyní posoudit i zaměstnavatel Škoda Transportation. Plzeňský předseda jej bude o našem stanovisku informovat.    -JZ-