Z jednání s PÚ se zástupci odborových organizací, dne 8. 3. 2018 od 9:00 hodin  ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 217/42, Praha 9.

Program jednání:

1.      Projednávání návrhu Plánu čerpání nedaňových sociálních nákladů na rok 2018

vedoucí oddělení 400240 – Rozpočet

·      staženo, bude  rozklíčováno- konkrétně položky ztráty z rekreačních středisek i poskytování zdravotní péče. Platby ze soc. nákladů jako ztráty z rekr. zařízení jsou podle nás problém…
( navrhujeme změnu na příspěvek na dovolenou – pro všechny, místo dotace jen někam a jen pro někoho)

 

2.      Projednávání změn v metodice Absolventského motivačního programu

vedoucí oddělení 500240 – Rozvojové programy

·                                                                                 montérky s logem zadarmo jako dar a individuální posouzení při neomluvené absenci pro hodnocení.

 

3.      Projednávání koncepce a analýza stravování v DP

vedoucí odboru 500300 – Benefitů a péče o zaměstnance

·         program stažen, bude předěláno

 

4.      Projednávání žádosti o navýšení cen ve stravovacích provozech – J+J CATERING spol. s.r.o.

vedoucí odboru 500300 – Benefitů a péče o zaměstnance

·         rozloženo navýšení do dvou let, cca o 10,-Kč ročně. Bereme na vědomí(OR, jiní diskutují). Rozsáhlé diskuze o ceně jídel se nám zdají zbytečné. Trh a zájem o jídlo má rozhodnout především. Nucením k levnému jídlu se podle nás odrazí na kvalitě jídla, potažmo ohrožení zdraví těch, co to jedí.

 

 

5.      Projednávání žádosti o navýšení cen ve stravovacím provozu kantýna garáže KačerovMonika Francová

vedoucí odboru 500300 – Benefitů a péče o zaměstnance

·         to samé co u bodu 4.

 

6.      Projednávání Zápisu Stravovací komise č. 26

vedoucí odboru 500300 - Benefitů a péče o zaměstnance

·         poslední zápis, komise bude zrušena (mezi námi, k čemu byla? Aby p.Obitko dělal chytrého, co jak chutná a za kolik se to dá uvařit…?)

 

7.      Podání informace k pronájmu kantýny v areálu Kobylisy

vedoucí odboru 500300 - Benefitů a péče o zaměstnance

·         Z důvodu absence kolaudačního rozhodnutí na stavbu v areálu vozovny Kobylisy, se ruší poptávkové řízení..

 

8.      Podání informace k podpoře provozovatelů LDT

vedoucí odboru 500300 - Benefitů a péče o zaměstnance

·         Pro každý LDT, kde budou jako výchovní pracovníci (vedoucí, kuchař atd.) zaměstnanci DP v pracovním poměru DP poskytne: Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu (dále uvolňovací hodiny- 10hodin na 1dítě), a dar na dopravu 500,-Kč/dítě.

 

9.      Podání informace k návrhu směrnice o rehabilitačních pobytech pro zaměstnance DP

vedoucí odboru 500300 - Benefitů a péče o zaměstnance

·         Rehabilitační pobyt poskytovaný zaměstnavatelem je určen pro zaměstnance, kteří nejsou ve výpovědní době a současně odpracovali nepřetržitě nejméně 20 let u DP a z toho nejméně 10 let ve vybraných profesích/funkcích a v době poskytnutí rehabilitačního pobytu některé z těchto profesí vykonávají na plný pracovní úvazek. Nástřel pravidel...
 

10.  Zpráva o vyhodnocení Systému personálních rezerv

·         Rozvojový program Systém personálních rezerv (dále jen SPR) zajišťuje odd. 500420 Rozvojové programy v souladu se směrnicí 6-2015 Systém personálních rezerv. Zprávu jsme vzali na vědomí.

 

11.  Kontrola Zápisu č. 2 z jednání PÚ se zástupci OO ze dne 1. 2. 2018

personální ředitel

·         kontrola a diskuze nad vyžádanými zprávami- interpelacemi

 

12.  Diskuze

 

Vyjednávání: v pondělí to jde na představenstvo DPP, poté bude jednat Dozorčí rada, pak bude určen termín…

 

Obsazenost ubytovacích zařízení

 

- p. Zabloudil: uvedl, že zástupci OO obdrželi informaci, že v ubytovacích zařízeních jsou k dispozici volná lůžka pro zaměstnance DP, nicméně je zaměstnancům provozovateli ubytovacích zařízení sdělováno, že volné jednolůžkové pokoje nejsou k dispozici, a tak požádal o prošetření situace.

Bod bude sloučen s bodem č. 12 „Podání informace k počtu obsazených/volných míst ve smluvních ubytovnách“.

Vyjádření 500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance – Bc. Kolář, DiS.

DEPOT PRAGUE, s. r. o. – ve smlouvě jsou uvedené pouze dvou a vícelůžkové pokoje.

Martin Solucev – jedno, dvou a třílůžkové pokoje, smlouva nestanovuje počet jednotlivých pokojů, pouze počet lůžek. V ubytovně by mělo být 17 jednolůžkových pokojů, z toho k 31. 12. 2017 jich bylo 7 obsazených.

Garantem smluv je 400700 Nemovitý majetek.

Prostě jim cpou prachy (dotace) i když je tam volno a přesto že majitel zájemce odmítá.... je to podvod a lumpárna !                             

-JZ-