Krátce z jednání PÚ versus Odbory v DPP,  dne 3.6.2021

·         Probírala se koncepce stravování. Informace o síti automatů atp.

·         Informace o změnách v ubytovací kapacitě. Nyní máme 43 ubytovaných zaměstnanců.  Řada lidí odešla z ubytoven a najala si byt. Odborová rada se staví za princip příspěvku na bydlení pro všechny zaměstnance, nikoli za pár a ještě většinou z ciziny.

·         Personální rezervy- projednání. Zpráva o programu začleňování vytipovaných zaměstnanců na volné pozice v rámci možné kariery. Jde o lidi se vzděláním SŚ.

·         Personální rezervy- projednání. Zpráva o programu začleňování vytipovaných zaměstnanců na volné pozice v rámci možné kariery. Jde o lidi se vzděláním VŚ.

·         Kontrola minulého zápisu- bez připomínek

·         Informace o očkování – možnost nechat se očkovat u lékařů DPP je stále platná.

·         Covidem zemřelo v DPP za celou dobu trvání již 14 zaměstnanců. I OR v rámci SMS infosystému o některých případech (našich bývalých kolegů) informovala.

·         Informace o napadení zbraní u revizorů, žádost o projednání v představenstvu DPP a případné přijetí opatření (mediální odsouzení, kurz sebeobrany, atp.).

·         Z důvodu rušení jednání panem Obitkem, který skákal do řeči ostatním (často od věci) , personální ředitel kvůli neefektivitě jednání, toto předčasně ukončil….(po hodině)

           Vyzíváme členy FPO, aby se zamysleli a zvážili, zda jejich představitel je vůbec schopný vůbec vykonávat tuto důležitou funkci…. 
Často tam s odkazem na zdraví chybí, když přijde, tak na chvíli a ještě ostatní ruší….. lidé se často nechají unést politiky a soudí podle médií prezidenty, členy vlády a vydávají soudy o jejich zdraví a schopnosti vykonávat svou funkci. Mnohdy ale tuto skutečnost ignorují přímo těsně vedle nich… mohou to změnit, ale kašlou na to.. Připomeňme si, že například kvůli panu Obitkovi nemohou mít „D“ kategorie zvýšený tarif o část prémií, která by se tam přesunula (jako například u řidičů). Stařec si to prostě nepřál a tudíž chybí na odborové straně shoda….(a ta být ze zákona musí). Jinak OR to podporuje, co vím ostatní OO s tím nemají problém a zaměstnavatel to dokonce navrhl… bohužel, jeden dědek je schopen vše a všem zkazit.  Je opravdu nutné, aby tito členové stále (už desítky let) trpěli tuto osobu? Jo, jistě, je to jejich věc, ale trpíme tím pak v důsledku všichni.

        Odborová rada je otevřena i pro skupiny – i pro organizace. Využijte možnost vládnout si sami…. pomůžeme vám.

K OR můžou být Odbory přidruženy různou formou, od plné integrace (ZO OSD Motol , po částečnou, až po symbolickou (Klíčov).

                                                                                       Více viz www.odborovarada.cz