Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

 

Jednání PÚ se zástupci odborových organizací, dne 3. 9. 2020 od 9:00 hodin

ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

Program jednání:

 

1.          Návrh Dohody o rozsahu provádění školení pořádaného odborovými organizacemi podle § 203 odst. 2 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce -  personální ředitel. 

Podání návrhu si vyžádalo zneužívání školení některými OO (jiné OO než ty sdružené v OR), které školení braly jako dny dovolené a rozdávaly toto placené volno mezi zaměstnance jako svůj náborový bonus. Docházelo tak k porušení zákona i dobrých mravů. Odborová rada využívala školení a bude využívat zásadně pro vzdělávání funkcionářů, vždy důsledně své funkcionáře proškoluje, eviduje účast i z výuky dělá následné testy. Kéž by se takto chovali všichni…

Z kuloárů však zaznělo, že některé OO tuto dohodu nepřijmou a protože zaměstnavatel ji chce implementovat do KS, vznikne nejasnost... A že by kvůli tomu nebyla podepsaná KS?

 

2.         Podání informace - Aktualizace Plánu využití formy elektronické výuky v útvarech DP v roce 2020  - vedoucí odboru 500400 – Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců – podána verbální informace o svolání jednání k projektu vzdělávání, vypořádání podnětů a další procesní informace. Proběhl spor o termín dalšího jednání, které má být 16.9… nadřízená tohoto úseku termín zpochybnila a chtěla jednání oddálit až na říjen. Při hádce o termín vyšlo najevo i to, že termín jednání s managementem byl posunut na 16.9. z plánovaného 17.9. což řada z nás ani nevěděla…. Jak to slušně nazvat? Nepořádek… Ne každý chaos lze svádět na KOVID.

 

3.         Kontrola Zápisu č. 5 z jednání PÚ se zástupci OO ze dne 6. 8. 2020  personální ředitel

·                    Projednání změny plánu nedaňových sociálních nákladů roku 2020 a čerpání nedaňových sociálních nákladů za období leden až červen roku 2020

·                    Projednání navýšení cen ve stravovacím provozu jídelna a kantýna depo Kačerov, jídelna a kantýna CD, kantýna ústřední dílny Hostivař – provozovatel AV GASTRO, s.r.o. a změna otevírací doby kantýna CD

·                    Informace o kontrolách stravovacích provozů

·                    Informace o ukončení smluvního vztahu s ubytovnou Bytový dům Sliačská s.r.o.

·                    Podání informace o aktualizaci Plánu využití formy elektronické výuky v útvarech DP v roce 2020

·                    Kontrola Zápisu č. 4 z jednání PÚ se zástupci OO ze dne 4. 6. 2020

·           Diskuse
Ukončení provozu stomatologické ordinace
, Článek „Pražská uniforma je i příběhem dámského kastrůlku“ z DP kontaktu 12/2019 Požadavek na umístění stravovacího a nápojového automatu na obratišti u vozovny Kobylisy nebo zajištění přístupu řidičů autobusů do prostor výpravny vozovny Kobylisy, Rozdíly v řazení do TS II. Q 2020 final

 

4.              Diskuse – téma KOVID (jak jinak…) – jak ochránit zaměstnance ? Komu se má hlásit nakažení..?

Žádost o vydání podrobných informací pro zaměstnance (manuál).

Každý zaměstnanec, který jeví příznaky nakažení má toto nahlásit svému nadřízenému, ten má dále konat…. Případně jej poslat na překážku, k doktorovi atp….

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přiložené materiály:

·         Předkládací zpráva k dohodě o Šk5_upravená 25. 8. 2020; Dohoda o rozsahu školení Šk5 (P4) OO (dny) - III 25. 8. 2020

·         Podání informace o aktualizaci Plánu využití formy elektronické výuky v útvarech DP v roce 2020

·         Zápis č. 5 z jednání PÚ s OO dne 6. 8. 2020_final