Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost - Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

Jednání Pers. úseku DPP se zástupci odborových organizací dne 5. 8. 2021 ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

 

Program jednání:

 

Před jednáním proběhla informace o připravovaných organizačních změnách útvar 900200 – odbor Právní, kde současných 12 lidí bude nově převedeno na nových 11 pozic.

Dále byla projednána směrnice o poslání a působnosti útvarů. Oboje bylo bez připomínek.

 

 

1.      Informace o poskytování rehabilitačních pobytů

Zprávu podal: vedoucí odboru 500300 - Benefitů a péče o   zaměstnance

Od ledna 2023 bude další vlna rehabilitačních pobytů. Současná vlna skončí v prosinci 22. Ty, na které se nedostalo, kvůli Covidu, budou zařazeni letos jako náhradníci, event.. v příštím roce v plánu. Od května jsou lázně opět v provozu. Během prázdnin se do lázní lidi neposílají. Dotaz na další kategorie zaměstnanců? Zatím ne… Kritizoval jsem, že lidé, kteří kvůli Covidu nemohli odcestovat, jsou nyní dosazováni jen jako náhradníci. Dle mne, měl být seznam posunut a měli být odbaveni neprodleně.

 

 

2.      Informace o kontrolách stravovacích provozů

Zprávu podal: vedoucí odboru 500300 - Benefitů a péče o   zaměstnance

Provedeny kontroly na kvalitu jídla.

 

 

3.        Informace – Poskytování příspěvku na stravování ve formě elektronické poukázky

Zprávu podal: vedoucí odboru 500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance

Bylo vydáno 4100 stravenkových karet (menší půlka všech zaměstnanců). Objevilo se mizivé procento chyb. Karty se prý špatně načítají. Servisní číslo na kartě nefunguje.

 

 

4.      Informace – Souhrnná zpráva o vyhodnocení Adaptačního procesu v DP za rok 2020

Zprávu podal: vedoucí odd. 500420 – Rozvojové programy

Podána zpráva o adaptačním programu začlenění nových pracovníků na jejich pracoviště. Proces se stále vylepšuje, ač byl výrazně postižen Covidem.

 

 

5.      Kontrola Zápisu č. 2 z jednání ÚP se zástupci OO ze dne 3. 6. 2021

Zprávu podal: personální ředitel

 

 

6.      Diskuse

-  Mám připomínku k náborové politika a udržení si profesí elektromechanik a zámečník. V rámci reorganizačních změn se nikdo osobně nevěnuje propouštěným a je jim pouze dán seznam volných míst a starej se pak sám. To je podle špatně (nicméně dle pers. ředitele v pořádku).

-  Dotazy na zdražení parkovného P+R pro zaměstnance DPP- šlo by to kompenzovat? Odkazáno na Dozorčí radu.

-  Pracovní volno na očkování Covid? Ne. Finanční nároky by byly extrémní…

-  Kritika vnitřní pošty – kolují rozbalené obálky s os. údaji (jen secvaklé sešívačkou).