Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací, dne 7. 5. 2020 od 10:00 hodin - ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

Úvodem projednány některé organizační změny.

 

Program jednání:

 

1.      Aktuální informace o koronaviru Covid-19

·       Je prodloužen nouzový stav do 17.5., budou posilovány autobusy i tram. Ochranné pomůcky se vydávají a je jich dost.

·       Fin. ředitel – podal zprávu o zlepšení ekonomických položek díky levné naftě.

·       Dopravní ředitel podal zprávu o počtu lidí, kteří kvůli KOVIDu z různých důvodů chybí. Přes pět set…

·       Diskuze o klimatizaci ve vozech a možnosti přenosu viru (kvalita filtrace).

·       Diskuze o klimatizaci v kancelářích…(obavy TH)

·       Diskuze o možnosti použití ochranných masek – (z 3D tiskáren).

 

2.      Flash Report (verze_19. 3. 2020)- odborní ředitelé.

Informace o:

 Informace o výlukách metra a povrchové dopravy

-         Bude postupně obnoven provoz zastávek na znamení…!(od 11.5.)  Zruší se prodej jízdenek u řidiče BUSu (natrvalo). 

-         Pojede už i lanovka

-         Dochází ke zkracování jízdních dob tram = velmi nevhodné… nelze to vyjet.

Standardy kvality rok 2019, DP – METRO, TRAM, BUS

Výstavba nové vozovny Hloubětín

Dezinfekce tramvají - JSVT zahájila zkušební aplikace dalších nových technologií na dezinfekci tramvají

Nanotechnologie mechanickým nanášením od firmy HF servis- Polymerová technologie s elektrostatickým difuzním nanášením od firmy Wero Energy, PMD polymerová molekulová dezinfekce aplikovaná generátorem aerosolu od firmy Yabok. Nanotechnologie od firmy Edel Unit.

Finanční sumář za 1- 12/2019 -Výsledek hospodaření za období 1- 12/2019

Meziroční porovnání provozních nákladů a výnosů za 1- 12/2019 a 2018

Přehled tržeb PID za 1- 12/2019 a 2018 velké výpadky –celkem včetně plánovaných dotací- cca 750 milionů. Je třeba zvážit kde a co omezit…. Vozovna Hloubětín se ale prý bude stavět dál.

Výtah ze Zprávy o hospodaření a Kalkulace nákladů PID

Plnění plánu provozního výsledku hospodaření

Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení s komisí (aktualizace k 12. 3. 2020 včetně) 

Celková míra fluktuace za rok 2020

 

3.      Projednání - Obnovení prověrek BOZP a kontrol PO - vedoucí odboru 600100 – Bezpečnost a krizové řízení

Informace o znovu obnovení prověrek – projednány nové termíny. Podzimní termíny jsou beze změny.

 

4.      Podání informace - Aktualizace plánu využití formy elektronické výuky v útvarech DP v roce 2020 - vedoucí odboru 500400 – odbor Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.

 

5.      Jiné:    Byl stanoven termín vyjednávání KS (obnovení) – na 12. 6. 2020.

                       Zvažuje se zavedení náborového příspěvku pro D profese, které na trhu práce chybí (na podzim?).