Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

jednání ÚP se zástupci odborových organizací, dne 7. 9. 2022 od 9:00 hodin

ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

Program jednání:

 

1.        Diskuse s náměstkem primátora pro oblast dopravy a památkové péče   9.00 – 9.30 hod.

Obdrželi jsme info, že bude vypsáno výběrové řízení na ředitele (na členy představenstva to prý nejde). Kompenzace za jarních 5 tisíc Magistrát Dopr. podniku dá. Podle Radního pro dopravu dá i těch podzimních 6.000,-. Bude výběrové řízení na 20 TRAM a předpokládá dalších 160 TRAM formou obcí. Stavba vozovny Hloubětín bude pokračovat. Upozorňuji na potřebu placení jízdních kol, popř. koloběžek. Změnit tarif. To může jen město.. Lidi cpou kola do TRAM jak šílení i do přeplněných. Není v silách řidiče to ovlivnit. V TRAM vozíme kola již od dob ředitele Dvořáka. Zazněla kritika paní Marvanové za její mediální hanobení DPP. Problémy s nevypravením mají jiní dopravci, ale ne DPP. Přesto je mediálně DPP bit.

 

2.        Projednání – Plán sociálních nákladů na rok 2022

  vedoucí 500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance - rozporuji položku ztráty z ubytovacích zařízení, neboť principiálně by bylo správnější poskytnout všem zaměstnancům příspěvek na ubytování, než úzkou skupinu dotovat. Diskutována byla kolegy i vysoká ztráta za zdravotnické položky, kde je zaúčtována i smluvní mzda lékařů. Podle nás nesprávně.

 

3.        Projednání – Změna plánu nedaňových sociálních nákladů roku 2022 a čerpání nedaňových sociálních nákladů za období leden až červen roku 2022

  vedoucí 500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance  - viz bod 2.

 

4.        Projednání – Navýšení cen ve stravovacím provozu jídelna a kantýna depo Kačerov, jídelna a kantýna CD, jídelna a kantýna OZT Hostivař – provozovatel AV GASTRO, s. r. o.

vedoucí 500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance - - dojde k navýšení cen stravy (na hodnotu stravenky). Není čemu se divit…. (energie…).

 

5.        Informace – Metodický pokyn k objednávání, distribuci a evidenci poukázek na stravování, stravenkových karet a k peněžitému příspěvku ke SM 2014-005 „Stravování zaměstnanců“

vedoucí 500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance – technikálie v normách

 

6.        Informace – Výběr dodavatele rehabilitačních pobytů pro zaměstnance

vedoucí 500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance – návrh vedení na pokračování pobytů v současném režimu. Současná smlouva končí letos. Prý je dostatek času na novou soutěž. Nově chtějí lázně do 150km od Prahy.

 

7.        Podání informace – Úprava v rozvojovém programu – Absolventský motivační program

vedoucí 500420 – odd. Rozvojové programy – informace  o navrhované změně. Cílem získávat kvalifikované lidi do DPP a nahrazovat je na místa odcházejících do důchodu.. Byly představeny učební obory podporované Absolventským motivačním programem (SPŠD a ostatní SŠ, VOŠ) a jeho provázanost na funkci v DP a Učební obory podporované Absolventským motivačním programem (SPŠD a ostatní SŠ, VOŠ) a jejich provázanost na profese v DP. Dotace jsou poskytovány z rozpočtu DPP a mělo by být ošetřeno jejich vrácení, pokud učeň nenastoupí do DPP.

 

 

8.        Oznámení o působení nové odborové organizace v DP – ZO OSLPD – Morava (28 v DPP).

personální ředitel – technikálie – široký záběr právního servisu svazu OSPLD, který oslovuje nejen příměstskou dopravu na Moravě, ale i naše pražské členy. Vzhledem k zastupování OR v DPP není třeba žádná org. změna pro jednání v DPP.

 

 

9.        Pravidla pro kolektivní vyjednávání o Dodatku č. 2 ke KS uzavřené na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026 – OR určí delegování až dnes odpoledne.

 

 

10.         Informace – Návrh na zastoupení funkcí/profesí, muži/ženy při testování 50 sad nových stejnokrojů a návrh zaměstnanců pro roční testování - vedoucí 900510 – odd. Projekty- .odbory navrhnou 50 lidi, kteří to vyzkouší. OR nahlásí pana Pakostu(ŘED) a pana Hanuše(LD).

 

 

11.    Kontrola Zápisu č. 7 z jednání ÚP se zástupci OO ze dne 4. 8. 2022 - personální ředitel – kontrola odpovědí na interpelace. Upozorňuji na spor ohledně neplacených přestávek u Vrchního vedení. Požadavek na právníka již byl ze strany zaměstnancům OR předložen. Rozsáhlá diskuze na toto téma.

 

 

12.    Diskuse – viz úvod.  Dále diskutován problém o neobsazení Dozorčí rady zástupci zaměstnanců, staří již nebudou (končí 29.11.) a noví lidé nezačnou platit (od 1.12.). Jedná se o 30.11.2022.

Noví zaměstnanci do kurzů – špatná koordinace nástupu s lékařskou prohlídkou. Dochází ke zpoždění. Prý problém s kapacitou u lékařů…  Je dohoda s hasiči o narovnání? (neplacené přestávky-pohotovost) Prý již je v působnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Přiložené materiály:

·                     Materiály – plán soc. náklady

·                     Projednání - čerpání nedaň. soc. nákladů

·                     Materiály pro OO – AV Gastro

·                     Materiály - metodický pokyn

·                     Materiály k informace – RHB

·                     Podání informace OO_Úprava v Absolventském programu pro SPŠD a ostatní SŠ_VOŠ

·                     Pravidla pro kolektivní vyjednávání o Dodatku č. 2 ke KS uzavřené na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026_návrh

·                     Návrh na zastoupení funkcí, profesí, muži, ženy při testování 50 sad nových stejnokrojů a návrh zaměstnanců pro roční testování

·                     Zápis č. 7 z jednání ÚP s OO dne 4. 8. 2022_final