Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

 

 

Proběhlo jednání PÚ se zástupci odborových organizací, které se konalo dne 9. 5. 2019 od 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 217/42, Praha 9.

 

Program jednání:

1.      Informace o vyhlášení cílové mimořádné odměny v rámci projektů „Full Service vlaků metra
81-71M od r. 2021“ a „Metro 2040“ na období r. 2019

     Informaci podal personální ředitel - Představenstvo DPP schválilo dne 19. 3. 2019 vyhlášení cílové mimořádné odměny (dále jen „CMO“) v rámci Projektu na období roku 2019 ve výši 670 tis. Kč včetně zákonných odvodů (500 tis. Kč v úrovni hrubé mzdy). V rámci Projektu je mimo členy Řídícího výboru Projektu (Sponzor a Garanti projektu) aktuálně jmenováno celkem 28 zaměstnanců DPP (Pracovní tým dle KS) z jednotlivých úseků DPP v rolích projektový manažer, projektový administrátor, týmoví manažeři a členové jednotlivých týmů.

 

 

2.                  Informace – Souhrnná zpráva o vyhodnocení Adaptačního procesu v DP za rok 2018

      Informaci podal vedoucí odd. 500420 – Rozvojové programy. Zpráva a diskuze na téma nástupy a výstupy zaměstnanců. Rozpravu si vyžádala informace, že 7 z nastoupivších zaměstnanců neabsolvovalo vstupní školení (v rozporu s předpisy). Bude sděleno řešení - příště.

 

 

3.                  Nabídka chlazené stravy – byla provedena degustace, kterou zajistil personální ředitel. Byla představena firma, která zajišťuje výrobu a rozvoz chlazených jídel (například plněných baget, ale i klasických jídel knedlo, vepřo či rýže, maso). Stroje mají zásobu cca 50 jídel, ale je možné jídla skladovat v lednici (zásobníku) a průběžně stroj doplňovat. Navrhl jsem zaměstnavateli osadit těmito automaty v prvé fázi osadit vozovny a garáže. Problematiku střídacích bodů to ale dle mne neřeší (není čas, není kde). Informace o návrzích umístění bude sbírat p. Aleš Hrdlička.

 

 

4.                  Následovala kontrola Zápisu č. 4 z jednání PÚ se zástupci OO ze dne 4. 4. 2019

      Rozpravu vedl personální ředitel. Za zajímavost stojí fakt, že DPP v současnosti nemá ani bezpečnostního ředitele a ani jeho zástupce (odešel do důchodu). Jde o nestandartní krok…

Jinak se řešili kvadranty v zatřídění, posuzování různých ukazatelů, návrhy projektů. Ohradil jsem se proti své kritice názoru, že jednonohý řidič autobusu není rizikem při mimořádnosti v MHD (Mgr. Větrovcová napsala že: K myšlence, že by zaměstnanec se zdravotním postižením mohl mít při řešení mimořádných událostí problémy, se nepřipojujeme. Tato myšlenka je diskriminační a chovat se k zaměstnancům diskriminačně je nezákonné. Nezákonné postupy odmítáme a domníváme se, že diskuze s diskriminačním podtextem jsou krajně nevhodné. K tomu konstatuji že: Vyjádření  Mgr. Větrovcové omlouvá jen neznalost z praxe provozu. Chtěl bych upozornit na nedávný případ otylého Rusa, který zatarasit uličku hledajíce svůj kabát a kvůli čemuž pak uhořeli v letadle v Moskvě někteří cestující.  Jednonohý řidič je rizikem a naším cílem nesmí být plnit limity v počtu zaměstnaných postižených, ale vytvářet bezpečné prostředí pro hromadnou dopravu. Fyzicky, duševně i jazykovou výbavou.

 

5.                  Závěrem proběhla diskuse ve které byly interpelování dotazy a připomínkami zástupci personálního úseku.