Z jednání PÚ versus OO 1.2.2018.

 

• Připravovaná organizační opatření související se změnou systemizace pracovních míst (dále jen „organizační opatření“) – informace 1. 2. 2018

diskuze o jednání s prostředkovateli.

První schůzka (I.kolo) bude 19.února 2018

p. Jelínek – autobusy- proč se označují jména a liasem (v PC programu). Pro lepší orientaci. Dotazy na formuláře – sjednocení šablon. Průměry a vyrovnávací období.. a další technikálie. Diskuze o nucení řidičů k podpisu přesčasové práce. Vedoucí tvrdí, že nikdo nikoho k podpisu nenutil… rozsáhlá diskuze na toto téma.

Dotazuji se na úbytek lidí. Utíkají řidiči za lepším…? (Viz třeba inzerce firmy Flixbus nabízí 37.500 čistého za 20 směn, pracoviště Praha). Vedoucí potvrdil odchody řidičů…

• Projednávání ztrát rekreačních středisek. Naše odborové sdružení opakovaně vyjádřilo nesouhlas s mrháním penězi našich zaměstnanců. Ztráta půl milionu mohla být zaměstnancům poskytnuta jinak, například ve formě příspěvku na dovolenou. Spor s vedením, tvrdí, že jedná dle zákona, mmy tvrdíme, že nikoliv. Zákon nemůže nařizovat ztrátu a tu účtovat zaměstnancům.. Trváme na právu spolurozhodování, podnik hovoří o projednání... bude boj... Jednání odročeno na březen….

• další diskuze o kantýnách… opět kvalita polévek, ceny, z čeho a pro koho vaří… stále stejná písnička. Odborovou radu a v minulosti jsme to opakovaně sdělili do zápisu, zajímá to, zda jsou zaměstnanci spokojeni s jídlem a cenovou hladinu si tedy určí oni sami. Buď tam půjdou, nebo půjdou jinam. Umělé omezování firem a nařizování cen proto považujeme za kontraproduktivní. Pak tam vaří z nekvalitních surovin, jen aby dosáhli na levné ceny… Bohužel i tomto názoru jsme osamoceni. Hlavně pan Obitko se vždy pasuje vždy do role arbitra, jak že on by dokázal levně uvařit a jak lidi tyto firmy odírají (no srovnejte si to s cenou v hospodě sami..). Vystoupil jsem s tím ,že pro řidiče taky nikdo nevyjednává slevy v bufetech a hospodách, kam oni chodí… podnik to nezajímá. Proč tedy dělá humbuk ohledně kantýn, kde se stravuje menšina zaměstnanců, kteří navíc mají stejnou hodnotu stravenek jako řidiči…

• Personální ředitel předložil návrh na zrušení stravovací komise. Měli by to místo amatérů dělat lidi, kteří jsou v DPP za to placeni. To je rozumné..

• Podání informace k počtu obsazených/volných míst ve smluvních ubytovnách. Diskuze kdo, kde bydlí. Kolik je volných a neobsazuených míst, za které podnik platí nájem (ano i takové smlouvy se v DPP uzavřely- za neobydlenou místnost pokuta). Nyní cca 430 tisíc vyhazujeme měsíčně do kanálu…za více než 100 neobsazených míst, ve dvou ubytovnách. Dotázal jsem se, jak dlouho ještě bude tato pro nás nevýhodná smlouva platit. Zjistí mi to… všichni se vymlouvají na ředitele Dvořáka.. A proč tedy za to není trestně odpovědný…?

 

·      Informace o karierních místech. Vedoucí běduje nad nízkými tarifními stupni. Informuje o plánovaných cílech. Systemizovaných a nesystémových míst.

 

pauza

 na oběd, poté kontrola zápisu a konec.