Kdo blokuje zahájení vyjednávání ve Škodovce? Jednoznačně pánové Obitko a Šubrt...

Podle našich vyjednavačů na jednání ve čtvrtek v Plzni, jak p.Obitko, tak p.Šubrt zpochybňovali právo Odborové rady jednat jménem sdružených odborových organizací (ZO OSD Motol a ROH) působících i ve Škodovce a nedošlo ani k žádné dohodě na společném postupu.

 

Zaslal jsem všem tedy základní dokumenty Odborové rady i veškerá pověření (přestože to nikdo jiný nikdy neudělal.. a přestože my je nikdy nevyžadovali, byť osobně by mne zajímalo, zda zmínění dědoušci mají pověření jednat jménem svých OO doživotně, či zda vůbec nějaké mají...)

Personální ředitel Škodovky, Mgr.Tesař, nás poté, včera v e-mailu, upozornil, že: "V případě nejednotného postupu, čehož je tento email bohužel důkazem, ruším další domluvenou schůzku."

Proč se tedy věci nehnou kupředu, mu (a na vědomí všem) vysvětluji následujícím e-mailem:

Zdravím Vás,

nemyslím si, že by můj text byl zbytečný. Někteří se opravdu rádi vyžívají v naschválismu a zatímco mají starost o jiné, sami ani nedoložili, zda oni vůbec mají oprávnění jednat a vyjednávat, jménem svých organizací.

Co se týká shody OO, naše Odborové sdružení podalo ostatním svůj návrh, zapracovaný do návrhu jejich. Zatímco my jejich návrhy ponechali, oni náš návrh škrtli a bez našeho souhlasu text poté vydávali za společnou shodu.

Je logické, že nemůžeme tento postup jakkoli tolerovat.

 

V tuto chvíli je třeba, aby ostatní OO vyjádřili s textem buď shodu, nebo aby nás požádali o změnu textu společného návrhu.

Naši vyjednavači (i já) s nimi povedou dialog. V tom nevidím problém.

Jde o standartní postup.

Dle našeho názoru je tedy současná blokace vinou ze strany "kolegů", nikoli ze strany našeho Odborového sdružení.

Z jakého důvodu odmítají podat shodný text, těžko říci. Důsledků si musí být jistě vědomi.

 

Pokud tedy nechce vedení ŠT samo začít vyjednávat, podáním svého návrhu, pak je třeba vyčkat shody OO, aby ony návrh ve shodě podaly.

 

Přeji příjemný večer.

Zabloudil Jiří dr.h.c.

prezident Odborové rady