Odborová rada převzala roli jednání Výboru základní organizace OSD Motol a roli jednání vedení ROH.
Oba orgány sdružila ve společný Výbor OR, který oba orgány nahrazuje.

   Odborová rada  12-2016

účastníci: Zabloudil, Ing. Douša, Suchá,  Pakosta, Válek, Zewel, Hanuš, Schmid, Jantač
neúčast: Richterová, Sychra, Kudrna, Cibulková, Holler, Sarközi

 

Za účasti devíti funkcionářů (60% účast) proběhl prosincový Výbor OR.
 Výbor Odborové rady:

·       přijal sedm nových členů,

·       projednal provozní záležitosti (například nový turnus pro řidiče tram., nefunkčnost mycího stroje v depu Motol, úklid, náhradní díly, atp.),

·       vyslechl zprávu z vyjednávání a rozhodl o mantinelech pro vyjednavače pro kolektivní vyjednávání v DPP a ve ŠT,

·       rozhodl o vypsání adresného referenda o dalším vývoji organizací ZO OSD Motol a ROH,

·       rozhodl o výplatě členských bonusů se zaokrouhlením na stokoruny dolů, s tím, že drobné budou každému členovi převedeny do nároku na bonus roku 2017. Například při výplatě bonusu 1413,- bude vyplaceno 1400 a 13,-Kč bude úvodní vklad člena pro rok 2017.

·       Výbor schválil odměnu funkcionářům ve výši jeden tisíc Kč, nebo placený den volna, dle jejich výběru.

·       vyslechl informaci o případu pře s DPP u kausy Fejkl.

·       vyslechl informaci o spuštění nového produktu –výhodné tlf. sazby  od 99,-Kč- pro členy OR (ROH a ZO OSD Motol) – viz odkaz zde-

·       vyslechl informaci o jednání našich zástupců v komisích a odsoudil nezájem a neúčast většiny Odborových organizací na komisi BOZP (pouze 4 z 24 OO!), na komisi o slovníčku pojmů ke KS (6 OO z 24) a na dalších jednáních- např. projednávání organizačních změn v DPP .

 

Další jednání Výboru OR bude 4. 1. 2017                        

zapsala: Suchá                                                       kontrola a převod na web: Zabloudil

 

 
podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

 

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

 

 

podkladOR2