Odborová rada převzala roli jednání Výboru základní organizace OSD Motol a roli jednání vedení ROH.
Oba orgány sdružila ve společný Výbor OR, který oba orgány nahrazuje. Statutárním orgánem je Vedení OR.

                                                          

 

 

 

Odborová rada  05-2017

 

účastníci:  Zabloudil, Ing. Douša, Holler, Suchá,  Pakosta, Křikava, Buocik, Válek, Zewel, Jantač, Richterová,  Schmid  neúčast: Hanuš, Válková, Sychra, Franc, Kudrna, Cibulková, Bergmann, Sarközi

 

 

Za účasti 12ti funkcionářů (60% účast) proběhl květnový Výbor OR.
 Výbor Odborové rady:

 

·       Při příležitosti životního jubilea popřál panu Michalu Buocikovi. Jubilantům připravujeme dárek a finanční hotovost vždy koncem každého kvartálu. K vyzvednutí dary jsou poté v pátek kanceláři či po domluvě u funkcionářů. 

·       VýbOR přijal 17 nových členů (z DPP a ČAD hlasování 12-0-0). Sekce ŘED byla upozorněna, že vlivem odchodů do důchodu, dl.nemocí a malého náboru, bude počet mandátů, vzhledem k nárůstu počtu členů jiných sekcí, ponížen a to k 1.7.

·       Vyslechl informaci o finančním dopadu stávky řidičů autobusů na rozpočet OR
a rozhodl o vyčlenění srážky 7,-Kč/člen/měsíc  z bonusu na stávkový fond.  

·       Vyslechl informaci o vyjednávání o Dodatku KS v ČAD Blansko a.s. a schválil současný postup a cíle.

·       Projednal provozní záležitosti (například, protáčení kol 15t, REKONSTRUKCE VOZOVEN, zvyšování D tříd, příplatek za refer.vozidla, krácení 3 prac.úrazů, atp.).

·       Vyslechl informaci, že ředitel DPP dosud, neposkytl informaci o výši daru pro uspořádání akce pro děti – výjezd na safari v Hradci Králové, která se má uskutečnit 17.6.2017, pokud DPP podpoří akci zapůjčením autobusu ( byl o sponzoring požádán). O akci proto rozhodne Vedení OR na svém jednání 10.5..

·       Vyslechl informaci o pokračujícím jednání o Prac.řádu v DPP i ve ŠT, kde naše organizace požaduje zakotvení češtiny, coby komunikační jazyk (ochrana před imigranty a direktivním rozhodováním politiků z Bruselu).

·       Vyslechl informaci o turnaji v bowlingu, který se  konal v sobotu 29.4. a který sekce Udržovačky pojala i jako akci posezení u piva. Akce proto byla zcela zdarma pro všechny zúčastněné. Každá sekce má letos právo uspořádat akci v rozsahu do 5tisíc Kč, pokud akce  splní kritéria (počet členů, dokladování ceny).

·       Vyslechl informaci o jednání našich zástupců v komisích v rámci informačního kolečka a projednal další neveřejné informace a podněty ( Škodovka si podané informace nepřeje uveřejnit.. )  Další jednání Výboru OR bude 7. 6. 2017           

·       Více na www.odborovarada.cz        zapsal: Válek, kontrola a převod na web: Zabloudil

 

     .

 
Zaoblený obdélník: VýbORpodkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2