Odborová rada převzala roli jednání Výboru základní organizace OSD Motol a roli jednání vedení ROH.
Oba orgány sdružila ve společný Výbor OR, který oba orgány nahrazuje. Statutárním orgánem je Vedení OR.

                          Odborová rada  04-2017

 

účastníci:  Zabloudil, Ing. Douša, Holler, Suchá,  Pakosta, Válek, Zewel, Jantač, Richterová, Sarközi,     
     Křikava, Bergmann    neúčast: Hanuš, Buocik, Válková, Sychra, Franc, Kudrna, Cibulková, Schmid

 

Za účasti 12ti funkcionářů (60% účast) proběhl březnový Výbor OR.
 Výbor Odborové rady:

·        Přivítal, do DPP se navrátivšího, kolegu Bergmanna a přeřadil jej z pozice náhradník do předchozí pozice předsedy samosprávné sekce. Pan Bergmann informoval o své různé pracovní činnosti po čas delšího přerušení práce v DPP. Další pověření funkcionářů viz web. stránka www.zoosdmotol.cz a www.odborovarada.cz

·       VýbOR přijal 9 nových členů (4x DPP, 5x ČAD, hlasování 12-0-0).

·       Projednal zapojení našeho odborového sdružení do stávky řidičů autobusů.

·       Projednal začátek vyjednávání o Dodatku KS v ČAD Blansko a.s..

·       Projednal provozní záležitosti (například nové testy na přezkoušení ŘED, výdej stejnokrojů z areálu Ústředních dílen, atp.).

·       Rozhodl že, výjezdní zasedání všech funkcionářů VýbORu, se školením funkcionářů, se uskuteční 3+ 4. 7.  2017 (hlasování 11-1-0).  Na pondělní jednání (3.7.) pozveme i ředitele všech podniků, kde působíme (hlasování 8-4-0).

·       Projednal možnost uspořádání akce pro děti – výjezd na safari v Hradci Králové, která se uskuteční 17.6.2017, pokud DPP podpoří akci zapůjčením autobusu ( byl o sponzoring požádán). Možno si již registrovat svou účast s dětmi u našich funkcionářů. Akce bude (bude-li), pro děti zdarma.

·       Vyslechl informaci o pokračujícím jednání o Prac.řádu v DPP i ve ŠT, kde naše organizace požaduje zakotvení češtiny, coby komunikační jazyk (ochrana před imigranty a direktivním rozhodováním politiků z Bruselu).

·       Na turnaj v bowlingu v sobotu 29.4. se přihlásilo 12 účastníků a dle zájmu bude hrán jako turnaj jednotlivců i týmů.

·       Vyslechl informaci o jednání našich zástupců v komisích v rámci informačního kolečka a projednal další neveřejné informace a podněty.
Další jednání Výboru OR bude 3. 5. 2017 

 

          www.odborovarada.cz                   

 zapsala: Suchá                                              kontrola a převod na web: Zabloudil

 

     .

 
Zaoblený obdélník: VýbORpodkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2