Odborová rada převzala roli jednání Výboru základní organizace OSD Motol a roli jednání vedení ROH.
Oba orgány sdružila ve společný Výbor OR, který oba orgány nahrazuje. Statutárním orgánem je Vedení OR.

Odborová rada  03-2017

 

 

účastníci:    Zabloudil, Ing. Douša, Suchá,  Pakosta, Válek, Válková, Zewel, Hanuš, Jantač, Richterová, 
                     Buocik, Sarközi     neúčast: Sychra, Franc, Kudrna, Cibulková, Holler, Schmid, Křikava

 

Za účasti 12ti funkcionářů (63% účast) proběhl březnový Výbor OR.
 Výbor Odborové rady:

·       Přijal 3 nové členy (2x DPP hlas.12-0-0, 1x UF hlas.8-3-1,) a jeden nepřijat 3-8-1.

·       Projednal formy členství jednotlivých členů, s respektování indiv. přání členů a se zařazením podle využití produktů ČMKOS (270/37/95).

·       Projednal provozní záležitosti (například požadavek na vyšší počet bodů pro fasování-pozn. dodatečné fasování může napsat vedoucí, úprava výjezdu z KZ nádr.Vysočany-pro PEK, instalace rolety pro vozy L.D.-viz info v M33, spor o navýšení tříd na L.D.ze 3.tř. do 4.tř. + posun manip.řidičů přesun do 6.tř.

·       Rozhodl, že příspěvky do M33 dodá sekce L.D.,UF,Škodovka a Metro. Do Motoláčku 34 (září) napíše příspěvek sekce BUS-ŘEPY, Žižkováci, DEPO, Udržovačky a ROH a do čísla Motoláčku 35 (prosinec) dodají článek zbylé sekce.

·       Projednal možnost stávky i soudní pře u ČAD Blansko a.s., kde nenavýšili mzdy.

·       Vyslechl informaci o jednání o Prac.řádu v DPP i ve ŠT, kde naše organizace požaduje zakotvení češtiny, coby komunikační jazyk (ochrana před imigranty).

·       VýbOR deleguje p.Buocika do škodové komise, jako zástupce pro Mim.události a přidělil mu evidenci žádostí o příspěvek na dětské tábory. Další pověření viz web. stránka www.zoosdmotol.cz , www.odbory.org a www.odborovarada.cz

·       rozhodl o možnosti platby cestovného na jednání v Plzni z přebytku této sekce.

·       rozhodl a přidělil zprávu nástěnek v různých provozech(viz seznam kompetencí).

·       Zájezd do Bavorska byl pro malý zájem zrušen, jedná se o alternativách.

·       Turnaj v bowlingu bude 29.4. a dle zájmu může být nejen jednotlivců,ale i týmů.

·       vyslechl informaci o jednání našich zástupců v komisích

·       Rozhodl o možnosti uspořádat setkávání se členy u piva/lima a o možné specifické akci pořádané některou ze sekcí, do výše 5tisíc Kč.

 

Další jednání Výboru OR bude 5. 4. 2017             www.odborovarada.cz                   zapsal: Válek                                                          kontrola a převod na web: Zabloudil

     .

 
 podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2

podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2podkladOR2