Odborová rada převzala roli jednání Výboru základní organizace OSD Motol a roli jednání vedení ROH.
Oba orgány sdružila ve společný Výbor OR, který oba orgány nahrazuje.

   Odborová rada  02-2017

účastníci:    Zabloudil, Ing. Douša, Suchá,  Pakosta, Válek, Zewel, Hanuš, Schmid, Jantač,  Holler,
                      Sarközi                                       neúčast: Richterová, Sychra, Kudrna, Cibulková

 

Za účasti 11ti funkcionářů (73% účast) proběhl lednový Výbor OR.
 Výbor Odborové rady:

·       Vyslechl zprávu o ukončení vyjednávání ve Škodovce. Po letech půstu se zde konečně podařilo vyjednat slušné navýšení 4% do základu + 3% a 3% do nenárokovatelných složek mzdy (prémie, osobní ohodnocení),

·       vzal na vědomí informaci o zprovoznění mycího rámu v depu Motol a o dodání tram číslo 9400, která ponese jméno slavného olympionika- zaměstnance DP,

·       bere na vědomí přetrvávající nedostatek náhradních dílů na tram,

·       obdržel informaci, že v dřívější době byly náhradní díly na starší typy tram prodány soukromníkovi, který je nyní, se ziskem, prodává DP zpět,

·       přijal informaci o zavedení elektronických oděvních knížek od března 2017, řeší se fasování tří druhů bot, od roku 2018 má začít nová kolekce stejnokrojů,

·       přijal stížnost na špatnou práci účtárny, která strhla duplicitně dvoje příspěvky členům, kteří k nám vstoupili v prosinci (z původní DP-ED)- podána reklamace,

·       konstatuje, že na Konferenci 17.2. se dosud přihlásilo 33 delegátů, příprava sálu bude zajišťována dobrovolníky již od cca 12ti hodin. Čekáme 3 hosty,

·       vyhodnotila referendum o možnosti spojení se s ROH a nastavení dalšího směřování organizace s tím, že cca jen 10% členů chce zachovat současný stav,

·       projednal a schválil návrh společných Stanov Odborové rady, které nyní posoudí Konference, která rozhodne a dalším vývoji OO,

·       rozhodl o výplatě 6ti žádostí o příspěvek na dětské tábory (500,-/dítě), s tím, že u žádosti p. Zewela bude uznán náhradní doklad- dobrozdání (hlas.10-0-0),

·       schválil 2 nové členy (hlas. 10-0-0)

·       vyslechl informaci o realizaci zájezdu do Bavorska 2.-4. června, ve spolupráci s CK Unitour s.r.o., na kterou vyčlenil dotaci. Přihlášky se zálohou 500,-
jen do konce února, V PŘÍPADĚ MALÉHO ZÁJMU SE ZÁLOHY VRACÍ.

·       vyslechl informaci o jednání našich zástupců v komisích

 

Další jednání Výboru OR bude 1. 3. 2017                        

zapsala: Suchá                                                       kontrola a převod na web: Zabloudil

www.odborovarada.cz         .