Odborová rada převzala roli jednání Výboru základní organizace OSD Motol a roli jednání vedení ROH.
Oba orgány sdružila ve společný Výbor OR, který oba orgány nahrazuje.

   Odborová rada  01-2017

účastníci:    Zabloudil, Ing. Douša, Suchá,  Pakosta, Válek, Zewel, Hanuš, Schmid, Jantač, Richterová,  
                     Holler, Sarközi               neúčast: Sychra, Kudrna, Cibulková

 

Za účasti 12ti funkcionářů (80% účast) proběhl lednový Výbor OR.
 Výbor Odborové rady:

·       přijal čtyři nové členy (4x DPP),

·       rozhodl o dočasném přeřazení utajené členky z L.D. do Udržovaček (12-0-0),

·       projednal provozní záležitosti (například pro nedostatek vozů se do provozu vrací již vyřazené vozy T3SU, v ÚD nevědí, že na vozovnách provádí PÚ atp.),

·       vyslechl závěrečnou zprávu z vyjednávání v DPP a přijal informaci vyjednavače pro kolektivní vyjednávání ve ŠT,

·       vyslechl informaci o prozatímním počtu došlých lístků adresného referenda o dalším vývoji organizací ZO OSD Motol a ROH, s tím, že vyhodnotí výsledek na OR 02-17.  Zároveň připraví i alternativy vývoje k projednání Konferenci.

·       vyslechl informaci o výplatě členských bonusů (zbývá cca 14 % nevydaných)

·       vyslechl informaci o problému nadřízeného na Lanovce, který svou neaktivitou brání ve zvýšení tříd lanovkářům,

·       v oblasti tříd vedl rozpravu o nejednotném metru v rámci DPP (např. DEPO),

·       rozhodl o výši výplaty příspěvku na tábory ve výši 500,-/člen/dítě,

·       rozhodl o dotisku malého počtu Motoláčku M32, který je opět rozebrán,

·       vyslechl informaci o spuštění nového produktu –výhodné tlf. sazby  od 99,-Kč- pro členy OR (ROH a ZO OSD Motol) varianty – volné minuty a volné SMS, varianta volné minuty a SMS plus malý objem Internetu a free i s Internetem.

·       vyslechl informaci o jednání našich zástupců v komisích

·       vyslechl informaci o přípravě zájezdu ve spolupráci s CK Unitour s.r.o.

 

Další jednání Výboru OR bude 1. 2. 2017                        

zapsala: Suchá                                                       kontrola a převod na web: Zabloudil

www.odborovarada.cz         .