Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

na jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací, dne 18. 8. 2022 od 9:00 hodin  ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

Program jednání:

 

1.      Diskuse s GŘ – informace – dotázal jsem se na možnost aplikace do mobilu pro zaměstnanecké jízdné (nyní Lítačka). Prý ta možnost je prostřednictvím aplikace města PID. (zjistím si).

 

2.      Informace – Aktuální situace COVID-19 - bezpečnostní ředitel informace o testech na Covid. Praktický lékař posílá s podezřením na Covid. Nošení respirátorů je jen doporučení.

 

3.      Flash Report  - ředitelé – diskuze o přednosti ve smyčce Depo Hostivař. Je pro řidiče TRAM nevýhodná. Změna se ale dle dopravního ředitele nechystá. Dotazuji se vedení, zda výrazný nárůst přesčasů u řidičských profesí (přes 200% oproti roku 2021) je dán vrácením vypravenosti do předcovidového období, nebo zda je dán faktorem úbytku řidičů, díky opět zvýšené fluktuaci. Bude mi odpověděno písemně.

 

4.      Informace – Prezentace k projektu Metro 2040 - vedoucí odboru 900500 – Projektová kancelář – informace o plánech na modernizaci a rozšíření tras metra. Automatizace metra, nákladovost, vybavení novou technologií přenosu dat mezi vlaky (bezpečnost provozu). Počítá se s novými potahy sedaček (nový barevný vzor červená-šedá).

 

5.     Projednání – Znění SM 2014-005 „Stravování zaměstnanců“ personální ředitel – informace o nové normě. Objednávání a distribuce stravenek. Otevřela se možnost peněžního příspěvku místo stravenkové karty či papírových stravenek. Každý si bude moci vybrat, co je pro něho výhodnější. Možnost výběru paušálu dlouhodobě prosazuje a prosazovala Odborová rada a jsme rádi, že se podařilo zlomit odpor zatvrzelých zastánců stravenkových dohod s distribučními firmami. Směrnici či metodické pokyny k ní, už poněkolikáté napadá pan Schneider neustálými připomínkami na doplnění a změny slovíček a žádostí k opětovnému zaslání normy k připomínkám. Je snad on žábou na prameni, která se změně brání? Vypadá to tak… nikdo jiný s tím zjevně problém nemá. Nechápu ale, proč zrovna s touto normou se zaměstnavatel tak (po dlouhou dobu) patlá a stále nějaké připomínky otevírá a schválení normy pořád odsouvá. S jinou normou se takto neděje a vždy ji s OO jen projedná a pak nějakou vydá. Tak zákon hovoří.. I přes ataky na normu, bylo dnes nakonec dohodnuto, že OO normu podepíší ve shodě se zaměstnavatelem. Vzhledem k množství OO (a dovoleným) tak ale nemusí být ještě dnes…

 

  1. Informace – Metodický pokyn ke SM 2014-005 „Stravování zaměstnanců“ – viz bod 5.

personální ředitel

  1. Informace – INF „k publikování SM 2014-005 Stravování zaměstnanců“ – viz bod 5.

personální ředitel

  1. Vyjádření shody na znění SM 2014-005 „Stravování zaměstnanců“ – viz bod 5.

personální ředitel

 

 

9.      Kontrola Zápisu č. 7 z PJ ze dne 21. 7. 2022

personální ředitel – znovu jsem vystoupil s názorem, že bych chtěl znát dlouhodobou strategii DPP ohledně provozování TRAM bez klimatizace při extrémních teplotách. Osobně bych uvítal závazek vedení DPP, že od data XY nebou TRAM bez klimatizace jezdit, pokud teplota překročí (např.) 32°. Vedení DPP se podle mne tváří jak pštros v písku a zřejmě čeká, až někdo zkolabuje a stane se velké neštěstí. Je to velmi smutné. Doporučujeme všem řidičům, aby se nechali vystřídat, pokud je jim z vedra zle. To je totiž doporučení bezp. úseku DPP (a zřejmě strategie DPP).

 

 

10.  Diskuse –

byly vzneseny nové podněty k interpelacím. například ohledně přesunu objektů metra z Techn. Správa Objektů - povrch na správu Metra atp. Rozdělení na povrch a podzemí a různé oprávnění je problém…  podle vedení mají org. složky  určitý přesah.

Dotaz na elektrobusy ze Škodovky. DPP se nelíbí kvalita. Dále se bude jednat. Škodovka včas nedodala objednávku a hrozí jí penále.

Podnik (DPP) by obdržel EU dotaci na vozy a tudíž by je rád měl (ne však vozy vadné). Plánované elektrobusy nyní suplují klasické vozy. Dotaz na klimatizaci pro cestující v 15T. Nyní bylo rozšíření na další vozy zastaveno (legislativní problémy, nezájem a problémy výrobce).

OO dnes podali společný návrh Dodatku k finanční části KS. Zaměstnavatel byl informován.

Zaměstnavatel byl informován, že Odborová rada se rozrostla o další zastupovaný subjekt ZO OSPLD-Morava, který již má své členy i v DPP.

 

Máte-li i vy dotazy na management DPP, zašlete nám dotaz na e-mail info@zoosdmotol.cz , zpracujeme jej a podáme. Nadávat v hospodě (či kolegům) nestačí, je třeba na problémy poukázat tam, kde je možnost nápravy.

 

 

 

 

 

 

Přiložené materiály:

·       Flash Report PJ

·       2022 - prezentace OO_Metro 2040

·       Projednání (materiály)_SM Stravování zaměstnanců

·       Materiály k informaci - Metodický pokyn

·       Materiály k informaci - INF stravování

·       Vyjádření shody_SM Stravování zaměstnanců

·       Zápis č. 7 z PJ ze dne 21. 7. 2022_final