https://www.oometro.cz/train_icon.png

Odborová organizace
METRO
IČ: 06498892

   

Plzeňská 102/217, Motol, 158 00 Praha5

Vedená ve spolkovém rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 69208


·  OO Metro začalo dne 6. 4. 2018 působit jako čtvrtý subjekt sdružený v Odborové radě.

·  Její členové mají zachovány veškeré výhody, jako přímí členové Odborové rady a členové OR prostřednictvím ZO OSD Motol.

·  OO Metro pověřuje Odborovou radu svým zastupováním a vyjednáváním o Dodatku KS v DP Praha a.s.

·  OO Metro pověřuje Odborovou radu správou nad svou organizací v oblasti personální, evidenční, pracovně-právní i ekonomické (plná integrace).

·  Odborová rada oplátkou pověřuje OO Metro jednáním na metru na všech úrovních, jménem všech subjektů sdružených v odborové radě.

·  Odborová rada zajistí stejný přístup a podmínky pro práci funkcionářům OO Metro, jako u funkcionářů ostatních subjektů sdružených v Odborové radě, včetně stejných ohodnocení, školení a výhod.

·  Pro přihlášení se do OO Metro lze vyplnit přihlášku do Odborové rady, sami vás zařadíme v evidenci.

·  zde leták s informacemi o vstupu OO METRO do OR (pdf).

 

Výsledky voleb STATUTÁRNÍCH ZÁSTUPCŮ 
OO METRO  ze dne 6.2.2019:

UPOZORNĚNÍ – pan Schmid, podle SMS co mi 7.2. 2019 poslal, zřejmě nemůže psychicky ustát svůj neúspěch ve volbách Statutárních zástupců OO Metro.
A nechce výsledky volby a svou porážku uznat….

Ujišťujeme všechny členy, včetně členů OO Metro, že volby proběhly v souladu se zákony i Stanovami všech subjektů, dle Usnesení Konference 2018 i dle Usnesení VOR o volbách a o technickém průběhu voleb A JSOU TEDY PLATNÉ.

Možnost kandidovat i volit měl každý člen.
Tajné volby jsou jediný správný nástroj k určení předsedy….

Výsledky voleb, podepsané devíti svědky, zúčastněnými při sčítání hlasů, zašleme na Rejstříkový soud a zaměstnavateli.
Pan Schmid se může vztekat, ale to je tak vše, co může dělat…. 

V naší organizaci si funkce u piva prostě nerozdělujeme…
U nás platí demokratické a tajné volby!    -JZ-

Volby do OO Metro

účast ve volbách  53,84%

z odevzdaných hlasů obdržel(a)

Cibulková Lucie

76,92%

má právo na pozici předsedkyně OO

Červinka Filip

69,23%

má právo na pozici místopředsedy

Schmid Jiří

61,53%

má právo na pozici II.místopředsedy

 

 

Paní Cibulková dne 7.2. 2019 potvrdila zájem OO Metro vést.
OO Metro by se mělo stát ….odbory pro mladé a šikovné lidi….

 

 

Informace z Vedení odborové rady zde: