Komplet vánočního čísla našeho časopisu M35 byl zaslán na tiskárnu.

 

Časopis obdrží naši členové tradičně spolu s vánočními bonusy a dárky.

Děkuji všem, kteří se na obsahu tohoto čísla, tu více, tu méně, podíleli.

-JZ-