Informace pro další působnost našich členů v Odborové radě, kteří pracují dosud, či donedávna pracovali, v ČAD Blansko a.s..


Vážení kolegové a kolegyně.

Situace v ČAD Blansko a.s. je stále nepřehledná. Jedno je však jasné, dále už společnost nebude jediným poskytovatelem služeb v regionu.

Někteří z vás tak přejdou do jiných firem, které obslužnost v tomto kraji zajistí. A i zde máme zájem vás zastupovat.

Pro Odborovou radu, jejímiž jste dosud členy, není problém pokračovat nadále v činnosti, a to i ve více společnostech.

Již nyní tak řadu let konáme a vyjednáváme Kolektivní smlouvy (KS), Pracovní řády, provozní podmínky i různé benefity - ve více společnostech - velké celky máme ve DP Praha, Škodovka, ČAD a další členové jsou ve cca 50 firmách, kde máme méně než 3 zaměstnance- např. Arriva Kladno, Vitana, OÚNZ Praha 5, ČD, Školství, Stavební firmy, Innogy, Pražské komunikace, aj.. Máme i řadu OSVČ , utajené členy a i třeba členy na mateřské či důchodce.

Ty všechny oslovuje naše společná práce na ochraně našich pracovních zájmů i různé členské výhody.


Abychom se v daném podniku – společnosti mohli zaregistrovat a začít zde vaším jménem provozně jednat i vyjednávat KS, musíme tam mít (v daném podniku) alespoň 3 zaměstnance (s větším počtem pak logicky roste naše síla). Nicméně i pokud by v daném podniku byli méně než 3 zaměstnanci, lze je vést jako individuální členy a zajistit jim členský servis (i právní), nelze však v tomto podniku vyjednávat KS a nelze zde jednat jménem zaměstnanců ani o provozních podmínkách.


Z výše uvedených důvodů nám proto dejte vědět přímo (e-mail: info@zoosdmotol.cz , nebo What-shapp či SMS na 774746800) či prostřednictvím našich funkcionářů Zdeňka France či Petra Plisky, od kdy a kde nově pracujete, pokud z ČAD odcházíte.

 

Registrace Odborové rady je možná až po přijetí zaměstnanců do daného podniku. Hned poté oslovíme vedení i místní účtárnu a budeme požadovat jednání za účasti zástupců OR i automatické srážky příspěvků ze mzdy, tak jak jste nyní zvyklí.


Ve zbytku ČAD Blansko a.s. budeme taktéž nadále působit. Ti kdo zůstanou v tomto podniku, nemusí nic hlásit, účtárna je stále bude evidovat pro srážky příspěvků ze mzdy. Nadále zde chceme jednat i vyjednávat novou KS a nebude-li ředitel chtít, jednání si hold vynutíme a v případě potřeby přikročíme k protestům dle zákona.Mnoho štěstí, pevné zdraví, hodně km bez nehody.

Za Odborovou radu

Zabloudil Jiří dr.h.c. - prezident OR