Dne 24. ledna 2022 proběhlo úvodní jednání v ICOM- ČSAD Ústí nad Orlicí.

Odborová rada zde působí prostřednictvím samosprávné sekce ICOM- řidiči Morava, která začala působit od 1. ledna 2022.

Úvodní schůzky se zúčastnil prezident Odborové rady p. Zabloudil, předseda sekce p. Novotný i jeho zástupce p. Chlup.

Za stranu zaměstnavatele byl účasten ředitel společnosti p. Kuběnka, jeho zástupce a hlavní dispečer.

Cílem úvodní schůzky bylo vzájemné představení, vymezení oblastí pro jednání, stanovení míry kompetencí k projednávání a nastavení systému pravidelných provozních jednání.

Pan ředitel byl úvodem informován o působnosti Odborové rady, její republikové struktury a o kompetencích funkcionářů. Obdržel informaci, že OR má v ČSAD již desítky členů.  Dále byl informován, že zaměstnanci nejsou spokojeni s výší své mzdy a nebude-li problém řešen, dojde k odchodům řidičů i k sociálnímu konfliktu. Ředitel oponoval, že není v jeho moci jednat o výši mezd, neboť ČSAD je součástí ICOM, kde platí jedna Kolektivní smlouva a to pro více podniků(tedy i pro ČSAD Ústí nad Orlicí). Dle současné „nové“ KS má prý dojít k navýšení mezd o cca dva tisíce. Požádali jsme o aktuální znění KS k seznámení se z ní. Vzhledem k tomu, že ICOM působí i jiné Odborové organizace, budeme muset hledat s nimi shodu na jednotném postupu. Na vedení ICOM se prezident OR obrátí neprodleně a požádá o zařazení do skupiny pro vyjednávání KS v ICOMu. Dále se též diskutoval „jednotný“ pracovní řád.

Další oblastí byly různé provozní problémy, které pan ředitel je schopen řešit a vyřešit po dohodě s předsedou sekce. Pan ředitel disponuje určitým malým objemem peněz, které formou mimořádné odměny je schopen distribuovat mezi ty, co například o svém volnu doma provádějí úklid a očistu stroje. Diskutovala se spotřeba, pokuty, dovolené, přesčasy, nemoci, úrazy, postup při nehodách, stejnokrojové vybavení i další zvláště ekonomické ukazatele.

Pan ředitel souhlasí s požadavkem OR na možnost strhávání členského příspěvku prostřednictvím mzdové účtárny srážkou ze mzdy a vyčlení pro potřebu OR tři místa na naše nástěnky. Za aktualizaci informací bude odpovědný předseda sekce.

Příští termín jednání bude cca za měsíc a povede jej za Odborovou radu předseda sekce. Budeme rádi, pokud naši členové budou předsedovi sekce zasílat podněty, které on pak může s ředitelem řešit. Prosíme též o vyplnění formuláře ke srážkám ze mzdy. Je to praktické a pohodlné pro vás i pro organizaci (která má jinak problém dohledávat individuální platby na účtech).        Děkujeme, ať se všem daří.    JZ