Z jednání FOR /                                                             3.10.2018

 

Úvodem prezident přivítal přítomné a shrnul uplynulé období od minulé veřejné schůze v červnu (FOR se koná každý sudý měsíc mimo prázdniny).

Jednání Vedení Odborové radyVOR- probíhá každý měsíc (první středu v měsíci).

- V měsíci červnu šlo hlavně o uzavření Dodatku ke KS zaručující nárůst letového příplatku a prémií. Intenzivně jsme též jednali o nárůstu tarifních tříd pro lanovku, což se nám nakonec podařilo.

- V měsíci červenci proběhlo třídenní školení funkcionářů v Jenči a byla připravena a schválena víkendovka se školením na Moravě 16-18.11.

- V měsíci srpnu byl uzavřen další dodatek KS v DPP, znamenající přidání peněz revizorům (podle našeho názoru, mohli dostat víc, ale spokojili se prý s kompromisem vyjednaným p. Obitkem), proběhlo též provozní jednání v Blansku, které vygenerovalo problém s autobusovým nádražím. Byli poté osloveni právníci i instituce a nyní proběhne anketa mezi řidiči. Vedli jsme též „souboj“ s vedoucím Muzea Střešovice o zachování pracovní doby a turnusu. Proti zájmům lidí ze Střešovic bylo zavedeno vypravování linky 23.

- V měsíci září proběhlo sloučení sekce BUS-ŘEPY a Autobusy do jedné a organizaci ROH pověřila Odborová rada, aby vedla sekci ŘED, která dlouhodobě nepracovala tak, jak by si vedení OR představovalo. Až do voleb tak bude sekce ŘED vedena funkcionáři ROH a řidiči se mohou obracet na PhDr. Hejného a p. Pakostu. Byla též přeobsazena pozice zástupce Odborové rady v komisi BOZP, kterou nyní zastává Ing. Douša. V září též vyšlo nové číslo časopisu Motoláček – 37 a byla spuštěna možnost přihlásit se ke kandidatuře na funkcionáře Odborové rady. Volby do OR proběhnou v prosinci a v lednu. K dnešnímu dni se již přihlásilo 13 kandidátů. Každoměsíční jednání s managementem i s personálním úsekem v DPP je pravidelně prezentováno na webové stránce www.odborovarada.cz

- Dále byly představeny data týkající se správy finanční oblasti, evidence bonusů, obsazenost zájezdu a vysvětlena organizační struktura Odborové rady a její návaznost na probíhající kandidatury a následné volby.

- Byly též předány aktuální letáky s výčtem členských výhod i s aktuální nabídkou zvýhodněných telefonních tarifů. Předány byly i letáky s nabídkou slev na představení v divadle i na vstupenku do muzea kovových figurín.

- V pravidelném kolečku byly vzneseny problémy sekcí a organizací a sděleny zajímavosti z jednání, kterých se jednotliví funkcionáři zúčastňují.

Suchá- znečištěné automaty na teplou vodu, údržba TRAM. Pakosta- výluka Újezd 7-17.10., Hejný- instalace kamer před čelo TRAM, stížnosti na EMA, prázdný sklad oděvů.., Rejhová- propisky a návrh akce, Jantač- přibývají v depu kamery, úzké uličky mezi tram – přecpanost DEPA, šikana při zavírání vrat. Válek- archiv označovačů, oprava voz. ŽI (8měs.), úklid v ÚD, příplatek za zatažení do ÚD se prý vyplácí jen řidičům(100Kč). Zimní výstroj pro Déčka. Holler-setkání se členy. jednání s prs. ředitelem bylo odloženo. Ing. Douša- info z komise BOZP – napadení, odškodnění, kuriózní úrazy řidičů.

 

 

VOR                                                                                   3.10.2018

- Vedení Odborové rady schválilo nákup dárků k vánocům

- VOR schválil Usnesení o ignorování voleb do Dozorčí rady DPP:

 

 

Usnesení Vedení Odborové rady         č.j. - 213-10032018-001-JZ

 

O volbách do DOZORČÍ RADY v DPP

Ve smyslu pravomocí a dle Stanov Odborové rady určuje svým Usnesením Vedení Odborové rady toto:

 

VOR tímto přijímá Usnesení, že: 

1.  Způsob volby tzv. zástupců zaměstnanců do Dozorčí rady DPP, v režimu přímé volby všemi zaměstnanci, považuje za špatné řešení. Mandát takto zvolených bude založen na mimořádně nízké účasti. Zaměstnanci nebudou volit lidi, které neznají z důvodu, který je jim nejasný.  Měl být zachován model volby odborovými organizacemi (tj. legitimně zákonnými zástupci zaměstnanců).

2.  Způsob určení volebních místností na pouhých několik a jejich určení považujeme za špatný a manipulativní. Zaměstnanci nebudou ve svém volnu jezdit na tajůplná místa, často daleko vzdálená od jejich pracoviště. Určení volebních míst na lokality s působností množiny členů současných tzv. zástupců zaměstnanců pánů Obitka (FPO) a Feigela (OSPEA), také svádí k domněnce o manipulativnosti za účelem jejich snadného znovuzvolení.

3.  Způsob výběru a určení členů volební komise, kde jsou uvedeni místopředsedové pánů Feigela a Obitka považujeme za špatný a manipulativní. Vedení Odborové rady se domnívá, že tato nominace je nevhodná a opět svádí k domněnce o manipulativnosti za účelem znovuzvolení pánů Obitka a Feigela.

Vzhledem k výše uvedenému, považujeme volby za zbytečné vynaložené prostředky (stejně si podnik pány na místo dosadí) a PROTO DOPORUČUJEME NAŠIM ČLENŮM A SYMPATIZANTŮM TYTO VOLBY IGNOROVAT.

Jde, dle našeho názoru, o jediné možné řešení, jak protestovat proti takovému způsobu tzv. voleb.

Je zjevné, že vedení DPP touží mít v Dozorčí radě ty, co kopou za jejich zájmy, uvolněné a dobře placené tzv. funkcionáře, bez ohledu na přání a potřeby často špatně placených zaměstnanců.                                                                  

Vedení Odborové rady