Dodatek KS v DPP -   chronologicky:

 

6.6. 2018Po projednání na FÓRu Odborové rady a z rozhodnutí Vedení Odborové rady, zohledňující rekci členů i argumentaci výhodnosti-nevýhodnosti a dle vývoje dalšího jednání, rozhodl VOR o delegování pravomoci k podpisu dodatku KS a k připojení se s podpisem k ostatním organizacím.

 

5.6. 2018-  Pers. úsek nám dnes - na naše vyžádání, zaslal písemnou garanci „na napravení křivd“. Velmi výrazně tím vyšel vstříc našim požadavkům….pro středeční jednání FOR-VOR. V tuto chvíli jsme jediní, kdo blokuje dohodu na Dodatku za „Déčkové profese“ i za řidiče TRAM i BUS…. Ostatní to podepsali hned po předložení (a bez dalších jednání o garancích na „vylepšení dohody“….). Škoda, že nemáme více členů, vyjednat šlo podle nás více- a je to o síle (Odborová rada má bohužel jen cca 2% zaměstnanců, představte si, co by šlo, kdyby jich měla 20…).

 

5.6. 2018- Včera a dnes probíhají další jednání, které by mohli zohlednit naše výhrady k předloženému dodatku KS. Vnímáme pozitivně, že zaměstnavatel si již uvědomil svůj přešlap... Vše pak s konečnou platností projednáme na středečním FOR-VOR a demokraticky rozhodneme, jménem všech subjektů sdružených v Odborové radě. Kdo má zájem, může na FOR přijít (registrace účasti na 774746800). Vedení Odborové rady vše následně po Fóru Odborové rady projedná a rozhodne se, na základě podnětů i dalších garancí, o kterých se nyní jedná (příklad.: prachy v prosinci navíc, jste měli také díky dodatečným garancím- i když ne nakonec všichni, zvláště u "D" se děly nespravedlnosti, ale to jsme si měli ošetřit....)   -JZ-

 

1.6. 2018- Zveme všechny zájemce na veřejné Fórum Odborové rady (ve středu 6.6.2018 – zasedačka ve voz. Motol od 16hodin), kde návrh zaměstnavatele PROBEREME A V PŘÍPADNĚ MŮŽEME ROZHODNOUT O REVOKACI USNESENÍ VOR a Dodatek případně přijmout či trvat na odmítnutí. Rezervujte si účast na 7747465800 (SMS včetně vašeho jména).

 

1.6. 2018:  Z vyjednávání v DPP .  I přes všeobecnou dohodu na roku 2018 není na Dodatku ke KS shoda.  O roku 2020 chce zaměstnavatel jednat až v roce 2019, ale jen pohyblivou složku mzdy… a pokud jim na rok 2019 Magistrát peníze dá… a pokud nedá…? Odborová rada KOMPROMISNĚ navrhla alespoň upravit bod 9.12 tak, aby garantoval jednání o nárůstu letového v roce 2020. Zaměstnavatel to odmítl, s tím, že čistopisy jsou hotovy a berte či nechte být. Rozpor- nerozpor. Dnešní den je tedy jen čtením, zaměstnavatelem připraveného textu – bez možnosti změny…! Ultimativní jednání, arogance vedení, nezájem o sociální smír, to vše čiší ze současné konstalace vedení DPP. Nezbývá, než aktivovat rozhodnutí členské základny a její hlasování a tento ultimativní návrh ODMÍTNOUT.

 

31.5. 2018 - Vedení Odborové rady rozhodlo (většinou 4-0-3), že budeme respektovat NÁZOR NAŠICH ČLENŮ a podle toho zítra (1.6.) budeme či nebudeme souhlasit s návrhem k podpisu Dodatku KS, který dnes zaměstnavatel předložil v čistopisu (konečný stav).

Hlasování bylo ukončeno ve 21*30. Každý náš člen mohl reagovat(vyzváni k tomu byli prostřednictví SMSinfo i facebooku) a zapojit se do rozhodnutí.  Seznam jmen a názorů obdrželi e-mailem následně všichni funkcionáři, aby měli argumentaci vůči oponentům. Demokraticky tak rozhodla  většina z nás. Průběžný stav bylo možné  sledovat na:  https://www.facebook.com/zoosdmotol/ a zde je také vystaven výsledek. Tomuto rozhodnutí předcházelo rozhodnutí zaměstnavatele, který zaslal pozvánku a mimořádně svolal vyjednávání již na zítra ráno (pátek). Dnes (ve čtvrtek) poslal pozvánku a materiál. Uvedl to jako poslední kolo a připravil  čistopis k podpisu. V něm ignoruje společný požadavek odborů na růst letového příplatku  ještě alespoň v roce 2020 (a byl to náš ústupek z každoročního nárůstu). Nechává jej tedy jen jako jednorázový a to v roce 2018 (2-5 Kč/hod- v průměru o tři). Každoročně pak chce zvyšovat jen prémie – kolektivní výkonnostní odměny -o 2-5% podle profesí různě a v letech různě. 

Tato dohoda o Dodatku by šla nad rámec Kolektivní smlouvy (platné do 2020), zaručující inflaci + procento každoročně.

Ano, je to tedy něco navíc. Ale výrazně méně, než jsme chtěli.. 

Položili jsme tedy otázku k rozhodnutí našim členům:

 Za předpokladu, že ostatní OO tento návrh podniku podepíší – máme (OR a v ní sdružené organizace) svůj podpis také připojit, nebo to jako jediní nemáme podepsat?  (a ostatní OO s tím zřejmě budou souhlasit...)

 Reakci mohli lidé poslat na 774746800 formou SMS od 14ti do půl desáté večer. Za zprávu Podepsat či ne, byla povinnost uvést i jméno-profesi. Jednoho anonyma jsme tak i přes upozornění na doplnění údajů- nedodal-  vyřadili. Anonymní sdělení nemá pro rozhodování VOR význam. K výsledkům jsme přihlédli viz úvodní zpráva.   

Konečný stav ve 21*30 zní:    Pro- Bere- podepište…    35,71  % ,  Proti - Odmítá – nepodepisovat ….   64, 28 %.  Hlasovalo cca 10% členské základny.

 

28. 5. 2018. - Z vyjednávání v DPP - Již minule jsem oznámil, že pro rok 2018 je shoda na navýšení nad rámec KS a to proběhne jak v letovém, tak v pohyblivé složce mzdy a zvednou za nás platbu spoluúčasti za pojištění. Zatím nepadl návrh, aby se rok 2018 oddělil od vyjednávání a podepsal zvlášť.

Roky 2019 a 2020 jsou ve sporu. Hlavní spor je stále kolem příplatku za praxi. Management již nechce navyšovat příplatek za odpracovaná léta. Odbory navrhly modifikaci a letový příplatek navrhují rozdělit na část v 2019 a zbytek v 2020. Původně byl náš návrh na celou výši 2019 a 2020 už nic. Odborová rada několikrát navrhla systémové zvýšení letového příplatku každý rok, nicméně ostatní OO upřednostňují přidání do pohyblivé složky mzdy- kolektivní výkonnostní odměny. Je otázkou kolik, procento sem, tam… jsou různé návrhy, podstatné je, že podnik podmiňuje nárůst garancí Magistrátu, což je  potom přidání o ničem. Magistrát nám neustále říká, že nemá peníze. Garance podle nás má být na straně zaměstnavatele…

Zaměstnavatel navrhuje podpis Dodatku ke KS v pátek, na jednání o Prac.řádu (v našem kanclu bude kolegyně Dana Pokorná). Samozřejmě podle vývoje dneška….

Vypouští se z KS body týkající se RS Hlavatce (5.3.1. a 5.3.5). Souhlas všech.

Jedná se nyní o 5.9.1. sociální náklady. Upřesňuje se text. Technikálie. Šlo o nesouhlas s převedením flexi do penzijka (rozpuštění zůstatku soc.nákladů). Prý by to bylo moc administrativně náročné (práce navíc).

5.9.13- dodanění částky 500,-Kč (co dají za nás navíc za pojistku) v roce 2018. Technikálie… Souhlas.

4.10.- letový příplatek

Zaměstnavatel argumentuje tím, že víc peněz nemá a nebude mít. Návrh odborů na rozdělení částky (viz zpráva úvodem). ROZPOR.

5.1.- Kolektivní výkonové odměny. Diskuze o letech 2019 a 2020. Diskuze o „garanci“ Magistrátu….

Generál nechce ustoupit a nabízí peníze, jen pokud je město navíc dá.. stále trvá diskuze… Diskuze se stočila na možnost otevřít (KS) pro rok 2019 a 2020, pokud je město automaticky nedá.

Návrh vedení dát pojistku do 9.12 o otevření diskuze, pokud město peníze nedá… 

zatím rozpor, po pauze bude opět diskuze

5.1.1. – shoda (stanovení kolektivů – doplnění trvale noční TH) SHODA.

5.1.5.- hodnocení vedoucím (a diskuze o objektivitě). Odbory stahují svůj návrh, zůstává současné znění.

5.3.- ostatní odměny- doplněno hodnocení pro manipulaci s vysokým finančním plněním (nad 50, 75, 100 milionů).

Shoda na počtu kusů dodatku KS.

Můj osobní názor: Finanční část KS na více let byla chyba (a my před ní ostatní marně varovali). Rok 2019 a 2020 musí být buď pevně dohodnut, nebo otevřen k vyjednávání. Jednání pro rok 2019 a 2020 jsem proto navrhl řešit až po volbách. Nechtějí…

pauza

Separátní diskuze mezi odbory, vyjasnění si priorit. Naše OR hájí a trvá si na navyšování letového příplatku. Garantovaného a rostoucího v letech. Prémie jsou pro nás v tuto chvíli na druhém místě. Každá OO se vyjadřuje, názory jsou různé.... většina OO s námi souhlasí (v tuto chvíli).

pokračujeme v jednání:

2018 shoda, 2019 zaměstnavatel trvá na svém, ale navrhuje ho nechat otevřený k jednání,  2020 se uvidí…. Zaměstnavatel zkrátka přišel s návrhem řešit jen rok 2018.

Separátní jednání OO.

Odbory poté předkládají svůj (většinový) návrh. Není ale shoda na kolektivních odměnách, ani na nárůstu pohyblivé složky mzdy (úředníci třeba trvají na tom, aby rozpětí nebylo vyšší než 5%). Jsou organizace, které by braly vše, co vedení nabízí  a jsou spokojené a jsou jiné, které vnímají okolní nárůst mezd v podnicích a kterým se to zdá málo a které chtějí pro své členy (ostatní se bohužel svezou s nimi) víc. Těžko hledat shodu..

Zaměstnavatel návrh vyslechl a jednání ukončil. Termín dalšího kola nebyl zatím určen.

 

21.5.  Z vyjednávání v DPP:   Obnovené kolektivní vyjednávání začalo 21. 5. 2018, ve 14 hodin. Odborovou radu včetně všech sdružených subjektů nově zastupoval p. Jiří Zabloudil dr.h.c. a na dálku i právnička JUDr. Duffková LL.M.

Odbory ve shodě souhlasí, že za odborovou stranu bude mluvit p.Schneider.

V přechozím separátním jednání pouze odborů, náš návrh (OR) na přelití peněz z prémií do letového příplatku, který by každoročně stoupal (třeba s prémiemi), nikdo jiný nepodpořil… Bohužel. Ostatní preferují nárůst letového příplatku jen 2018 a dejme tomu v roce 2019 a pak už ne. Pak jen zvyšovat tzv. „motivační“ pohyblivou složku- výkonové odměny.

Tento návrh ostatních předložil p. Novotný z metra, s tím že se tak již dohodli, komunista Tošil se hned přidal, pan Olejár všechny varoval před neustálou změnou našich návrhů (princip lepší brabec v hrsti…) a pan Feigel opět přišel z infantilním výpadem vůči mé osobě, že jsem proti a pak to zas podepíšu první. Zde je třeba připomenout, že tím naráží na podpis stávající KS, se kterou všichni souhlasili až na tehdejší ZO OSD Motol a ROH a na nás pak vyvíjeli nátlak, abychom to také podepsali. Členové Ospea přitom dokonce napadli kolegu Válka na Žižkově. Ustoupili jsme až po přislíbení mimořádných odměn v prosinci (nakonec je ale dostali jen provozní zaměstnanci). Samotný akt podpisu byl pak v pátek ve 12hodin- jen podpis, nic víc- a protože mám v pátek (každý pátek, včetně svátků) otevřenou kancelář pro lidi od 9 do 15ti, tak jsem to ráno v půl deváté podepsal. A co jako…ráno, nebo odpoledne… Pan FeigelOspea ale tím jen blbne lidi a mate je. Hnusné.

Začíná se bodem 9.12- zde je podle našeho názoru nejasný výklad závazku odborů, že nebudeme dále již (do doby platnosti KS) o financích jednat. Je to ještě tvrdší text, než ten stávající…  Personální ředitel navrhuje doplnit s vyjímkou bodu 4.10 (letový příplatek). Pan Schneider chce výklad co to znamená- může, nemůže, letos…kdy…  doplnění o 4.10 dle nás OK

Čeká se na zapracování textu na plátně. Upravuje se slovosled…..

 

Bod 4.10 – letové:

Odbory přijímají návrh zaměstnavatele na nárůst v roce 2018 (dle let o 2-5 Kč, v průměru 3,-) a navrhují další nárůst v roce 2019 pro léta 6 a více odpracovaných let let, opět o tři koruny.  Rozpor.

 

Bod 5.1. - kolektivní výkonnostní odměny. Odbory přijímají návrh zaměstnavatele na nárůst v roce 2018, ale navrhují textovou změnu upřesňující pravidla pro poskytování kolektivních výkonnostních odměn – doplnění věty na:  „v kolektivech konajících práci v nerovnoměrně rozvrženém režimu, včetně funkcí, jímž je rozvrhována pracovní doba rovnoměrně z důvodu operativního zajištění provozu a u TH trvale pracujících pouze v nočních směnách, při přepravních výlukách“.   

Personální navrhuje změnit slova na nerovnoměrně rozvržená pracovní doba. OK.    – SHODA-

Čeká se na zapracování textu na plátně. Upravuje se slovosled…..

 

Bod 5.1.1.- nový návrh - Odbory přijímají návrh zaměstnavatele na doplnění písmen h(kolektiv TH) a i(technikálie)  a u písmene m) doplnit slovo „pouze“ a některá další doplnění slovíček… (důvod - kompaktibilnost s bodem 4.3.3 přílohy KS).

 – SHODA-

Čeká se na zapracování textu na plátně. Upravuje se slovosled…..

 

Nový bod 5.1.2.- Odbory přijímají návrh zaměstnavatele, ale chtějí doplnit slovo výkonnostní do nadpisu – shoda- . v bodě  b) technikálie, drobná oprava textu pravopisu.

– SHODA-

Čeká se na zapracování textu na plátně. Upravuje se slovosled…..

---

Nový bod 5.1.4.- Postup při rozdělování kolektivních výkonnostních odměn.

Nesouhlas odborů. Diskuze o alternativách.  Diskuze je o přiznání plné výše či jen části výkonnostních odměn (a to kdy). Argumentace o zneužívání řadou vedoucích, kteří nepochopí text. Zaměstnavatel chce upřesnit, naopak argumentuje, že stávající stav navozuje povinnost odměnu vždy vyplatit celou …. v čem vznikne rozdíl, oproti současnému znění? Diskuze…  Návrh personálního (zaměstnavatele) nechat původní znění.  – shoda na ponechat původní znění –

Čeká se na zapracování textu na plátně. Upravuje se slovosled…..

 

Nový bod 5.1. kolektivní odměny pro rok 2019 a rok 2020 – rozpor, odbory nesouhlasí s objemem i s navrženým rozdělením podle profesí.

Odbory nesouhlasí s podmínkou poskytnutí peněz, pokud je Magistrát dá…..

Podmíněné navýšení je podle nás nepřípustné. Navrhujeme jiný text, garantující doplacení peněz, pokud je Magistrát přidělí pozdě.

-ROZPOR-

pauza

Bod 9.12. – ještě diskuze – platí pokud bude shoda na penězích pro následující léta.

Materiál „odpověď na návrh OO ze dne 10.4.2018

- vyjasnění si pozice zastupování subjektů s vlastním IČ.

OR zastupuje sdružené subjekty (OR,ZO OSD Motol, ROH, OO Metro) a též obdobně se to doplní u Autobusů (kde to mají také jako Odborové sdružení nezávislých subjektů).

- SHODA-

Diskuze k bodu - Nedaňové sociální náklady. Upřesnění citace v položkách bodu 5.9.1. KS se zaměřením na termíny výplat (únor versus březen), zaokrouhlení nahoru na padesátky, atp..

Rozpor v pasáži umožnit převedení plnění na důchodové pojištění či připojištění na žádost zaměstnance.

Souhlas s novým textem a bodem: „Do objemu čerpání nedaňových sociálních nákladů nejsou zahrnuta poskytnutá plnění formou volnočasových poukázek souvisejí s nároky zaměstnanců vyplývajícími z bodů 5.5.15, 5.9.4 a 5.9.5.“

 

Bod 5.9.13 - Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Odbory souhlasí s navýšením podílu platby společnosti za zaměstnance (ze současných 300 na 800- pojistka se zdražuje z 500 na 1.000 s tím, že poplatek zaměstnance 200 ročně tedy zůstane).

Zaměstnavatel chce v případě změny podmínek smlouvy o pojištění uzavírat dodatky ke KS.

-SHODA-

Rozpor a diskuze v tom, jak bude řešen bod pro rok 2018 (současný). Proces, právní aspekty… Nutnost dodanit navýšení. Bude se znovu každý podepisovat? Použije se původní seznam?

--

ZMĚNY PŘÍLOHY KOLEKTIVNÍ SMLOUVY – MZDOVÝ PŘEDPIS –

Bod 3.2.2  školení a odborné přípravy požární ochrany - ve znění pozdějších předpisů- a zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku v rozsahu plánované odpadlé směny.  (jedná se pouze o technickou změnu).

– souhlas-

 

bod 4.31  Od roku 2017 přísluší zaměstnancům, kterým bylo svěřeno silniční vozidlo kategorie B1 B (pokud je uvedeno v OTP nákladní), C, C1 do péče, příplatek ve výši 1 Kč za každou odpracovanou hodinu.

4.31 Od roku 2017 přísluší zaměstnancům, kterým bylo svěřeno silniční vozidlo kategorie B1, C, C1 N do péče, příplatek ve výši 1 Kč za každou odpracovanou hodinu.

-souhlas-

Nový bod 5.1.5 – výplata prémií a přesčasy. V různých skupinách se nyní postupuje různě.  Zaměstnavatel nechce tento problém nyní řešit.  –rozpor-

 

5.3   Ostatní odměny - Střediska dopravních informací -  navyšují se odměny za svěřené miliony.   – shoda o navýšení, rozpor v částce-  rozpor v konkretizaci navržených příjemců.

 

 

 

 

                                                                             Děkuji za pozornost.     –JZ-