Napsal jsem dnes večer ředitelům v DPP (a dalším odborovým OO v DP Praha a.s.) a upozorňuji je na bezpečností riziko, jež DPP vyvěšením vlajky Ukrajiny na vozech TRAM učinilo. Aby nedošlo k nedorozumění, v žádném případě neschvaluji válku. Neschvaluji ale ani eskalaci danou přiléváním oleje do ohně. Na spor států pak můžeme mít různý názor, každý nechť má svůj, nic ale není černobílé a porovnání si info ze zdrojů je nyní kvůli cenzuře webů velmi omezené (např. zakázali server prvnizpravy.cz ). Ti kdo nemají znalost v historických souvislostech, tak snadno podléhají emocím... a nikde není dáno, že se spor nepřenese na naše území (třeba když si sem přijedou nakoupit to, co u nich vlivem války či sankcí nebude). A má být hromosvodem řidič?Vážení pánové ředitelé, vedoucí, odborový představitelé.


V rámci své dnešní šichty jsem si nemohl nevšimnout, že většina vozů 15T má na čele vozu nalepenou vlajku Ukrajiny (viz foto).


Domnívám se, že DPP by měl vozit bílé, černé, Ukrajince, Rusy i třeba Marťany – pokud si zaplatí a dodržují přepravní řád.

 

Domnívám se, že v této činnosti by měl být nestranný. Domnívám se, že politika nepatří do předmětné činnosti podnikání DPP.


Domnívám se, že každý z nás, má možnost jako jedinec, podpořit dary i činností potřebné, tj. i postižené válkou.


Asi se shodneme, že nikdo nechce válku. Ani já ne, přináší jen utrpení a škody. Určitě (podle nás) šlo jednat jinak, ale ta vlajka to nevyřeší, jen může přilít olej do ohně.

 

Máte-li touhu to ventilovat, proč tam nenalepíte třeba samolepku s přeškrtnutou bombou? To je nestranné…

Proč jednostranně dáváte najevo, komu firma DPP fandí?

Jste si vědomy rizika pro řidiče, který tento vlak řídí? Jinak se to vnímá z kanceláře, jinak na voze.

 

Díky sankcím na RF a dalším a dalším omezením co na ně přichází, se může kolbiště sporu rychle přesunout i k nám. Vystresovaní jedinci si pak budou hojit zlost na vlajkou označeném voze (to v lepším případě), v tom horším na řidiči, jež to řídí. To chcete?

Pokládám to za neuvážený krok a bezpečnostní riziko.

 

Proč stresujete řidiče, kteří se pak cítí ohroženi? Na jednu stranu jim zakazujete (v D1/2) mít v kabině umístěnou vlajku (i klubovou). Na druhou stranu to vylepíte samolepkou na vůz… Kdo to vůbec rozhodl?

Ve vlakových náležitostech není nic, na Intranetu DPP není nic… zpráva z Dozorčí rady taky nic…

 

Vzhledem k tomu, že se to týká velkého množství řidičů a řidiček, mělo to být projednané s odbory. Nestalo se tak…! Proč?

 

Abych nezůstal jen u válečného sporu, nelíbí se mi ani vyvěšování na vozech vlajky homosexuálů či NATO. I s tím jste na nás už přišly. I to může vyvolat rozpaky a nelibost. Ne každý je toho názoru a příznivcem.

 

DPP by měl být apolitický a jednat neutrálně. Je tu kvůli dopravě, ne morálce či politice.

Možná jsem sám, kdo si to myslí, ale tak to hold někdy chodí…


Více pro cestující určitě uděláte tím, že zajistíte lepší úklid (viz druhé foto). Které mimochodem, z velké většiny v DPP zajišťují Ukrajinci…

 

Věřím, že v brzku zjednáte nápravu a vlajky přelepíte logem přeškrtlé bomby (viz třetí obrázek).

 

Děkuji.

Hezký den.Zabloudil Jiří dr.h.c.

prezident Odborové rady

Plzeňská 217/101 Praha 5 150 00

www.odborovarada.cz

SMSkancelář: 774746800

návštěvní den v pátek 9-15hod.

 

 

 

Odpověď přišla od „technického“ ředitele, Ing. Jana Šurovského, Ph.D.:

Dobré ráno,

odpověď je k nalezení v příloze.

Pokud si dobře pamatuji, tak pro pozměňovací návrh, ze kterého se stal článek VI hlasovali VŠICHNI přítomní zastupitelé, bylo jich cca 59. Výsledek hlasování zatím na www.praha.eu není k dispozici.

 

Ano, takže už víme, že to rozhodli radní (Piráti a spol…).

(I V . p o v ě ř u j e Radu HMP prověřit možnost ukončení partnerství s městy Moskvou a Petrohradem

V .  u k l á d á 1. Radě HMP 1. zajistit realizaci bodu II. a III. tohoto usnesení Termín: průběžně 2. zajistit vznik pracovní skupiny, jejímž úkolem bude koordinace a hledání dalšího postupu v návaznosti na body I., II., a III. tohoto usnesení, a jejími členy budou zástupci koaličních i opozičních stran Termín: 15.3.2022 3. vyvěsit vlajku hlavního města Ukrajiny Kyjeva a státu Ukrajina jako podporu v současné politické situaci Termín: 25.2.2022V I . ž á d á Dopravní podnik HMP, a.s. o podporu sesterských dopravních podniků na Ukrajině a vyvěšení vlajek Ukrajiny na vozidla MHD )

 

Je dobré vědět, že cíl, udělat z řidičů vojáky (proti jejich vůli) nešel z hlav vedení v DPP.

Smutné ale je ale, kam až jsme schopni se sklonit, když pán (Magistrát) poručí...

V tu chvíli nás KS i důsledek pokynu pánů nezajímá..?

 

To budeme soutěžit, kdo vyvěsí větší vlajku UA, kdo více bude plivat na Rusa..?

Asi tomu nerozumím….

 

Hezký den.

JZ