Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

 

jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací,

dne 21. 1. 2021 od 9:00 hodin

ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

 

Program jednání:

 

 

1.      Diskuse s GŘ- chybí.

Dotazuji se, jak to vypadá se zdražování jízdného. Prý nebude. A proč mizí od metra stojany na dezinfekci. Neví o tom… zjistí.

 

 

2.      Informace – Aktuální situace Covid – 19

Informace o nouzovém stavu, změny v systému PES, očkování a respirátory v MHD. Přehodnocují se opatření celosvětově. 9 milionu a 200 tisíc respirátorů by bylo třeba v DPP, pokud by se roušky nahradily respirátory.  Informuji o problému vozovny Žižkov, kde je zvýšená  míra nákazy. Žádám o preventivní testy v místech kulminace nákazy. Diskuze o pozitivních na pracovišti a šíření nákazy skrze svačiny.

bezpečnostní ředitel

 

3.      Flash Report – dotazuji se na neplnění plánu vozokm. Ropid je snížil sám, z rozhodnutí radnice, a tudíž nechápu proč je nižší plnění, když nám snížili výkony... vychází se prý ze základny 1.1.daného roku. To je podle mne, z logiky věci, poté nereálné vykazování vozokm. Upozorňuji též na stále vysokou míru fluktuace (6%). Říká se, že lidí je nyní dost, nechápu tedy důvod. Prý je hodně odchodů do důchodu.

odborní ředitelé

 

4.      Informace o plnění Plánu předpokládaných přijímaných opatření na zlepšení pracovního prostředí dle bodu 6.20 Kolektivní smlouvy pro rok 2020.  Byly poskytnuté informace a přehled realizovaných opatření. Předpoklad zhotovení všech akcí do konce prvního pololetí (klimatizace, polohovací křesla atp.).

                                                                                                    personální ředitel

 

5.      Kontrola Zápisu č. 14 z PJ ze dne 17. 12. 2020 – provedena kontrola odpovědí na předložené interpelace.

Máte-li zájem něco zjistit, či na něco poukázat, zašlete nám sdělení na info@zoosdmotol.cz , předložíme to v rámci interpelací odborným ředitelům.

Někdy je to ale boj s větrnými mlýny – viz například tato ukázka:

-         p. Špička: představil ředitelku protiepidemického odboru z HSHMP MUDr. Marešovou.

-         p. Zabloudil: uvedl, že zaměstnavatel byl v rámci prevence nákazy upozorněn na 1 z 3 míst, které jím bylo vytipováno, že zde dochází k přenosu nákazy. DP uvedl, že zákon neporušuje. Dle názoru Ing. Václava Krejsy, ředitele odboru hygieny práce, HSHMP má za to, že tímto postupem dochází k porušování Usnesení vlády ČR. Dotázal se, zda je jeho názor relevantní a jaký má hygienická stanice nástroj k tomu, aby k nákaze nedocházelo.

-         pí Marešová: uvedla, že hygienická stanice žádný nástroj k vymáhání nemá. Porušení Usnesení vlády ČR může vymáhat a kontrolovat pouze policie.

-         p. Zabloudil: poděkoval, že názor Ing. Václava Krejsy je relevantní.

-         p. Špička: požádal BŘ, aby situaci uvedl na pravou míru.

-         p. Frajt: uvedl, že DP na dopis reagoval. Zaměstnavatel je přesvědčen, že nedochází k porušování vládního nařízení. Byl vytvořen oficiální dokument, který popisuje rozdíl ve vzdělávání zaměstnanců, některá vzdělávaní jsou ze zákona daná a nutná pro výkon určitých profesí. Názor hygienické stanice není zpochybňován. Stanovisko se opírá o několik právních posudků, které byly zpracovány 900200 – odbor Právní. Policie zatím nikoho nekontaktovala.

 

personální ředitel

 

6.      Informace k podpisu DOHODY o uvolňování zástupce odborových organizací – na smlouvách se pracuje.

                                                                                              personální ředitel

 

7.      Diskuse

 

 

 

 

Jednání proběhlo bez přestávek a se zvýšenou ochranou (respirátory, dezinfekce, metrové rozestupy mezi stoly).

 

 

 

 

 

Přiložené materiály:

·         Flash Report PJ 21. 1. 2021

·         Plán opatření dle 6.20 KS – k 31.12.2020

·         Zápis č. 14 z PJ ze dne 17. 12. 2020_final