Z jednání s vedením Arriva Morava 20.září 2021. 

Odborová rada, prostřednictví samosprávné sekce, začala působit v Moravském regionu u firmy Arriva.

Na schůzku v Olomouci, kam nás pozvali, za Odborovou radu dorazili: prezident OR p. Jiří Zabloudil, předsedkyně sekce Morava pro individuální členy paní Hana Zabloudilová a předseda sekce Arri-BUS-PV pan Michal Koleda.

Krom nás zde byli kolegové z dalších míst na Moravě, kde Arriva působí a vedení firmy Arriva pro Moravu.

Po úvodním slově místopředsedy představenstva pana Jaromíra Walaskiho, který představil záměr firmy na fůziArriva Východní Čechy, pan Zabloudil představil nový subjekt v Arriva, Odborovou radu. Věříme, že si i zde najde své místo a osloví dostatek zaměstnanců, aby mohla být pro vedení důstojným partnerem pro různá jednání o pracovních a finančních podmínkách zaměstnanců.

Zástupci odborových organizací poté v kolečku připomínek sdělili své postřehy, připomínky a podněty k řešení. Z kolečka vyjímám: připomínky na velkou fluktuaci řidičů, problémy s čerpáním dovolené, nekvalitní údržba vozů či problémy s platností voleb funkcionářů v jednom z podniků (Sv. Kryštof).

Pan Walaski informoval, že Arriva Morava přejde od 1.1.2022 pod Arriva Východní Čechy, přičemž jde o fůzi v rámci společnosti Arriva.

Zaměstnanci z Moravy tak přejdou pod Kolektivní smlouvu Východních Čech a nebude se proto vyjednávat o nové KS pro Moravu (končí k 31.12.2021). Bylo nám přislíbeno, že KS Arriva Východní Čechy k seznámení se z ní obdržíme. Rozdíl bude minimálně v pracovní době. Zatímco Morava má 37,5 hod týdenní pracovní dobu, Východočeši ji mají 38,75.  

Důvody fůze jsou hlavně ekonomické. Firma má velké ztráty a hořekuje na nedostatek cestujících, což znamená výpadky tržeb. Spojením předpokládá výrazné úspory.

Dále se hovořilo o investicích, nákupu nových autobusů (Třinec a Přerov), barevném provedení v různých městech, srovnával se pohon na vodík a provoz elektrobusů.  Hovořilo se o dotacích a fondech EU. Plán investic byl prý již schválen v Anglii i v Deutsche Bank. Vedení firmy se prý nebrání vývoji ve zrušení čekačky s přechodem pod řádnou pracovní dobu celé pracovní doby (jako u MHD). Prý to půjde v horizontu pěti let.

Další jednání bude za cca tři měsíce. Pokud máte zájem, zašlete nám své připomínky a podněty, předáme je vedení firmy k vyřešení. Kontaktní adresa na předsedu sekce je: koleda@zoosdmotol.cz                 Naše webová stránka:  www.odborovarada.cz