Brněnští odboráři tlačí na dopravní podnik kvůli platům. Žádají jejich zvýšení o 15 procent, firma navrhovala pět. http://m.ihned.cz/c1-65893450-odbory-tlaci-na-mzdy-po-dopravnim-podniku-brno-chteji-rust-o-15-procent

A co my na to?  
Vedení Odborové rady navrhuje ukončit stávající KS, která zapovídá otevření mzdových tarifů a dohodnout novou KS, která bude akceptovat rozumný nárůst tarifů. Tento návrh jsme zaslali všem OO v DPP.

Alternace (k pouhému nárůstu prémií) podporovaná Odborovou radou:

Navrhované změny v Příloze KS na roky 2016 – 2017 ve znění Dodatku č. 1:

9.16.

a) Všechny strany se dohodly na ukončení platnosti KS ke 31.12.2017 s tím, že od 1.1.2018 bude platit nová KS.

b) Jednání o nové KS začne v termínu od 19.10.2017

c) Veškeré body vyjma bodu 9.16 a bodů 2.1. až 2.4. (tarify) přílohy KS se do nové KS přenášení s původním obsahem.

 

V Praze dne 22. září 2017

Za odborové organizace: